Tarot centar

Spoznaja Marsa-Simbol Marsa je u svakom horoskopu mnogo fundamentalniji princip nego što se obično misli…..

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email

Simbol Marsa je u svakom horoskopu mnogo fundamentalniji princip nego što se obično misli, budući da Mars prirodno predstavlja početak svega, početak života kao prirodni vladar 1. kuće. U svakom horoskopu Ascendent i vladar Ascendenta predstavljaju ličnog Marsa, te je Mars kao takav upravo ona energija koja u natusu živi. Natus je zapravo samo jedna energija koja je zgusnuta do nivoa vidljivosti, koja ga čini tačkom koja je čovek. Međutim, u toj tački, toj čestici, postoji jedan čitav svemir. Sve je zgusnuto unutar tog jednog principa, i to je ono što Marsa čini snažnim. To što se u njemu nalazi fokusirano sve ono iz čega je nastao, a uvek 1 nastaje iz 12. Jedan izranja iz 12. kuće. Stoga je čitav taj okean ovde zgusnut i fokusiran u jednu tačku, koja je energija.
Simbol Marsa je u svakom horoskopu mnogo fundamentalniji princip nego što se obično misli, budući da Mars prirodno predstavlja početak svega, početak života kao prirodni vladar 1. kuće.

U svakom horoskopu Ascendent i vladar Ascendenta predstavljaju ličnog Marsa, te je Mars kao takav upravo ona energija koja u natusu živi. Natus je zapravo samo jedna energija koja je zgusnuta do nivoa vidljivosti, koja ga čini tačkom koja je čovek. Međutim, u toj tački, toj čestici, postoji jedan čitav svemir. Sve je zgusnuto unutar tog jednog principa, i to je ono što Marsa čini snažnim. To što se u njemu nalazi fokusirano sve ono iz čega je nastao, a uvek 1 nastaje iz 12. Jedan izranja iz 12. kuće. Stoga je čitav taj okean ovde zgusnut i fokusiran u jednu tačku, koja je energija. Ta energija je ono što boji svakog čoveka. Što mu daje glavnu prirodu, karakter, sudbinu. To je put kojim on ide. Svačiji Ascendent tako nosi energiju prirode natusa, a opšti Mars je ona energija koju nasleđuje, koju natus ima kao opšti rezervoar energije, koja je uvek povezana sa njegovom prethodnicom, sa Marsom koji je dobio od predaka i od svega onoga što ima od ranije. Tek, Mars je rezervoar svekolike energije. Sve što je iza njega, u njemu je zgusnuto kao u jednoj tački. Od njega počinje sve. Ako se pogleda taj raspored planeta od Sunca, sa četiri unutrašnje planete vidi se da je i astronomski upravo Mars onaj koji ima najveću količinu feroksida ili gvožđa unutar sebe. To je upravo u količini od 18% za razliku od svih ostalih planeta u ovom delu, koje imaju u svojoj unutrašnjosti, u svom telu toga značajno manje.

Simbolika Marsa stoga nije sasvim astrološki povezana sa prirodom snage, sa prirodom fokusirane energije. Mars je u svom osnovnom modelu prikazivan sa kacigom i sa svojim prvim primarnim simbolom, koji je bio upravo opozitan simbolu Venere, dakle krstom koji se nalazi iznad kruga. Ovaj simbol Marsa ima daleko smisleniju i pozitivniju konotaciju. On je onaj Mars koji je slavljen u Rimu kao veliki Bog, za razliku od ranijih civilizacija, koje zapravo nikada nisu pridavale toliko veliku važnost Marsu. Suštinski je sve atribute Marsa u najidelnija vremena imala Venera. Venera je bila ona koja je bila i Boginja plodnosti, ali i Boginja rata, i Boginja seksualnosti. To je poznato u mitologiji nastanka Venere kada je postojala Venera, kao Inana ili kao Ištar u svojoj simbilici. Ona je bila sve ono što je Mars. No njegov grčki pandan jeste Ares. Ares je bio potpuno divlje biće koje je uživalo u ratu samom po sebi, bez ikakvog cilja, bez ikakvog smisla. Ares bi se često borio na jednoj strani, ali bi onda jako lagano prešao i na drugu stranu, samo da bi mogao da nastavlja svoju bitku i on nije bio naročito poštovan u Grčkoj. Međutim u Rimu, on je imao potpuno jednu smisleniju formu. Prelaz svih atributa Venere kakva je bila u doba Bika, koje je bilo do 2000.godine p.n.e. na Marsa, bio je baš u periodu između 2000. godine p.n.e. i početka nove ere. Tada je čovečanstvo bilo u fazi Ovna, doba Ovna i Mars je tada rođen. Generalno, Mars je dobio svoju smislenu vrednost i celinu u Rimu. Konačno, Mars jeste onaj koji je otac Rima, budući da je on taj koji je sa vestalkom (sveštenice koje su bile obavezne da žive u celibatu) ipak imao blizance. To je bila vestalka Silvija (Rea Silvija kako se zvala) koja je tajno dobila sa njim dvoje dece Romula i Rema, i budući da su ta deca pretendovala da idu na presto tadašnje države, bačeni su u reku Tibar. Ipak, Tibar je, kako kaže mit, poplavio, i korpa u kojoj su se oni našli je izbačena na obalu i vučica Martia (Marsova vučica) koja je čula plač dece, nahranila ih je svojim mlekom i odgajila ih, tako da su oni odrasli i kasnije je Romul postao osnivač Rima. Tek, u ideji samog Rima jeste Mars koji je sa devicom stvorio sam početak, i čitava jedna civilizacija koja će odatle nastati, čitav jedan svet koji danas postoji je kako god da se posmatra, uvek nastavak Rima. Naše čovečanstvo koristi, svesno ili nesvesno, ne samo zakonike, nego čitavu civilzaciju, pa i osnovu merenja vremena. Kalendar je u osnovi rimski. Čitav jedan svet nastaje iz toga dela. Iz Marsa. Mars je početak. On to nije u najdaljoj osnovi imao, ali ideja u kojoj je Mars nastao to nudi. Kako je sam Mars stvoren, nije potpuno jasno. Naime, on predstavlja mogućnost da je to jedino Herino neverstvo, jer po osnovnoj priči trebalo bi da je on sin Zevsa i Here. Međutim, Zevs ga je prihvatio, ali ga nikada nije voleo, a on se začeo „sam“. Kaže se da ga je Hera rodila „samog od sebe“. Taj deo je ostao mističan u čitavoj mitologiji. Da li je Hera ipak imala svoje neverstvo? Koje je njegovo poreklo? Odakle je on nastao? To je deo koji će postojati kao misterija u svim velikim osnivačima religija kasnije. Ko je njegov otac? Od koga je on nastao? On je oplodio devicu vestalku ili na bilo kom drugom mestu nekoga odakle započinje jedna era, odakle započinje jedna civilizacija. No, on je imao i funkciju onoga koji je ne samo bio osvajač, nego vodio računa o svakom posedu postavljajući kamen graničnik na kraju svakog imanja. Njegova funkcija je bila veoma srodna sa onom koju je Saturn imao u Rimu, gde je Saturn bio i Bog zemljoradnje. Drugim rečima, on se bavio i imanjem i oduvek je bio vrlo srodan Saturnu. Ako se posmatra generalna astrološka funkcija, može se videti da baš kao i Saturn vlada sa 4 osnovna kardinalna znaka, odnosno u Ovnu je u sedištu, izgon mu je preko puta, egzaltacija u 10. znaku, a pad u 4. znaku. Dakle, ova četvorka formira taj krst koji on nisi.

On nosi krst istog tipa kao i Saturn i ako se pogleda sam njegov izgled, jasno je da je to krst koji je iznad kruga, ili kako je kod Saturna, krst iznad polukruga, što je potpuno ista i srodna simbolika. Radi se o tome da je kod Saturna krst koji predstavlja materiju ustvari krst koji predstavlja genetiku, jer 1, 4, 7 i 10 su preci, energija svih predaka. Svi preci idu preko ove četiri kuće, jer oni su uvek roditelji, i roditelji roditelja i njihovi roditelji itd. I to je ono što čini determinantu u svakom životu, te stoga slika Saturna predstavlja sliku duše koja je pod uplivom faktora genetike, dok je kod osnovne slike Marsa u pitanju to da je materija iznad duha. Materija je iznad duha, odnosno natus ima želju, ima svoju nameru, ima svesni deo kojim hoće nešto da uradi, ima volju, a ovaj krst okolnosti stoji iznad njega.

Ukoliko su u neravnoteži, sigurno je da će ovaj krug imati volju (što on uvek daje) da promeni okolnost, da se bori sa njom i u krajnjoj liniji stvoriće bes, dok simbol polukruga neće nikada moći da stvori volju, već daje osećanja koja su potisnuta i daje tugu i strah. Tako su dva ključna osećanja od Marsa i od Saturna, bes i tuga, kao loša osećanja, kao faktori koji ih čine maleficima, upravo zato što postoji teret predaka, zato što postoji teret koji je izražen u okolnostima, izražen u genima, teret koji vuče na nešto. Za obe ove planete koje čine jedan začarani krug zapravo, jer one su slika uzroka i posledice, postoji jedan zajednički zakon, a to je osnovni zakon karme. Sve ono što će Mars uraditi u sferi svog kruga, u sferi svoje volje da promeni okolnosti u vremenu, postaće samo ovaj polukrug koji je voda. Drugim rečima – vatra kruga. Zna se da je Sunce koje je predstavljeno krugom – Vatra, da je krug predstavljen Mesecom – Voda. Iz toga sledi da će se vatra Marsa pretvoriti u svoju vodu. Sve ono što je Mars u 1, postaće Mars u 8. Vatreni Mars postaće vodeni Mars. I onog trenutka kad postane vodeni Mars, eto ga Škorpion, eto ga kraj života, eto je sva neminovnost kojoj on negde ide. Odnos Marsa i Saturna je odnos uzroka i posledice. To je priča o karmi. Jer jedan osećaj izaziva drugi osećaj, i ako se desi da je čovek u bilo kom trenutku tužan, u sledećem trenutku će biti besan i obrnuto. I to je ono što je sasvim siguran krug, zato što jedno stvara drugo. Uzrokovano je istom šemom, a ta šema je krst predaka koji natus nosi, sa kojim ima zadatak da napravi rešenje, sa kojim ima zadatak da načini laganim. U svakom slučaju uvek stoji ta simbolika da će svako ko je potlačen, ako dođe jednog dana na vlast, biti najsuroviji. To je zakon. Jednostavno zato što je isti kod. U pitanju je to, da onaj ko oseća tugu ako mu se samo pruži mogućnost da izađe iz polukruga i da dobije volju, on deluje. Ima istu prirodu, samo sada deluje. I ta tuga, ta negativna osećanja se pretvaraju u aktivnu vrstu tog delovanja. Ali to je začarani krug, tako da natus jednako mora da vodi računa da je njegov balans primarno izražen i da nikada ne vidi osećanje nepravde niti da prelazi sa druge strane, koja ga vodi u osećanje agresije, jer će iza toga ponovo doći u osećanje bola. To je jedan začarani krug ovog dela. A on se vodi sve onda dok se ovaj krst materije, krst gena zapravo ne oslobodi.

Moderni simbol Marsa predstavljen je krugom koji je dobio strelicu koja je negde između, koja nije u balansu. Ona predstavlja materiju, ali u aktivnosti. To je pomeranje materije, pomeranje granica, pomeranje onoga što ljude uzrokuje. Ona nosi mogućnost da se zapravo promeni nekakva sudbina, odnosno ravnoteža. Stoga je ovo pre svega Mars koji je simbol akcije i naravno, samim tim, način za stvaranje svake karme, jer on jako lagano greši. Mars koji je u balansu je predstavljen simbolikom kruga i krsta. Taj Mars deluje upravo kao i Venera. Venera je simbol koji je obrnut od takvog simbola Marsa, ali drži obe stvari u ravnoteži. To je simbolika Marsa koji je sa Venerom u skladu, Marsa koji je sa materijom u skladu, i koji samim tim predstavlja delovanje koje je u skladu sa okolnostima, odnosno sa karmom, sa prihvatanjem. Ovo je delovanje koje je u skladu sa Saturnom. Tu je Mars dobio svoj balans. Ovo je jako važno, zato što svaki čovek predstavlja energiju kojom deluje i kojom nesvesno ide negde. Mars je energija tih ljudi koji su unutar natusa, u kojima živi sve ono što živi u 12. Jer Mars izlazi iz vode i u 8 ulazi u vodu, i samo je u jednom trenutku fokusirana energija, izuzetno jaka, koju predstavlja svaka osoba, a koji predstavlja jedan nosač koji je izašao iz nepoznatog. Rodio se i odlazi u jedan nepoznati svet. Ali u tom potezu, Mars je kao određeni tehnološki model koji se zove „water jet“, koji predstavlja sistem fokusirane vode, koja se pušta kroz jako uske mlaznice, ali koje su toliko tanke da na rastojanju od nekoliko santimetara one seku svaki čelik, svaki materijal. Propuštena voda pod određenim pritiskom seče bilo koji materijal. To je simbolika Marsa. To je čist Mars. To je Mars koji je od vode. Svaki Mars je zgusnuta voda. Ono što se vidi, što se čini da je čvrsto, da je čovek, to je samo energija koja je jako zgusnuta i u njoj u zavisnosti od oblika, živi odgovarajući program, a taj program je ono što se zove duhom Marsa. U svakom Marsu je čitava dvanaestica. Mars izlazi iz 12 i Mars je potpuno biće koje provodi entitete. I taj entitet koji u svakom čoveku živi, je nastao kao rezultat kraja prethodnog života, što 12. kuća prestavlja (8. kuća od 5. kuće) i iz nje izlazi čovek. Ono što od čoveka ostaje na kraju kada uđe u svoju 8. kuću, jeste duh, jeste Mars koji je voden i ostaju samo ta sećanja na oblike, koje je dok je bio fokusirana voda pravio, i to je Neptun koji se u sledećem trenutku ponovo zgušnjava i ponovo nastavlja da ide čineći sudbinu. Svaki natus ima program u zavisnosti od duha koji prenosi. Čovek je kanal za svoju dvanaesticu i zato kada se govori o bilo kakvom razvoju, bilo kakvom oslobođenju, govori se o energiji. Energija natusa mora da bude toliko sposobna da može da uđe, da bude veća od fokusne tačke iz koje je napravljena, jer ona je napravljena u fokusnoj tački gde se sve što je 12 pretvorilo u 1, i dobio se oštar Ovan, dobila se jedna tačka iz koje izlazi čitav kod, koji je prosto nosač, koji je kod za određeno delo koje se negde hoće uraditi, što svaki Mars u svačijem horoskopu želi da uradi. Mars je duh predaka, zgusnut, koji vodi natusa i natus ide nekuda. On je sila koja determiniše, koja je bazična, koja daje oblike. Ukoliko natusova energija može da bude veća od te sile, samo tada on može da se oslobodi inercije koja ga vodi određenim putem. Šta je inercija? To je sudbina, to je duh koji u tome radi. A to se sve nalazi unutar polja iz koga je natus i nastao, unutar 12. polja. To polje tišine je ono polje u kome se događa sakupljanje celokupne vode, okeana, svemira, u jednu tačku. Ulazak u to polje, menjanje koda i ponovno vraćanje, jeste ono što menja sudbinu. Stoga, onaj čovek koji u svoju 12. kuću uđe i od nje napravi novi kontakt sa sobom, mnogo je veći nego da se spojio samo sa jednom kućom, jer to je isto kao kada bi se jedan čovek koji šeta obalom,spojio sa svim morima, svim okeanima, jer to je sada zgusnuto u jednu tačku. To je ogromno polje. Pravi Mars ne govori. Pravi Mars sluša. Pravi Mars nikada ne troši reči uzalud. On ne govori tek da bi govorio, jer svaka priča je izbacivanje natusa iz onog polja odakle sam Mars nastaje. Gubljenje snage i slabljenje. Mars je sam. On ne zna mnogo o odnosima. Sam je i odatle menja i deluje.

Naravno da je jedna od sretnijih stvari ako je taj neko dobro povezan u natalu sa Ascendentom ili vladarem As©Aleksandar Imširagićcendenta i Marsom jer su tada te energije usklađene. U svakom životu i svakom natusu daju veliku snagu, daju zdravlje, mogućnost dužeg života i ostvarivanje svega, upravo zato što ono što natusa dobro gleda sa Marsom daje mogućnost da se on poveže sa snagom, sa silom predaka i da na taj način poveže svoje živote. Da na taj način poveže svoje energije prethodnog života i onog koji ovde ima. Bez Marsa čovek ne može ni da se rodi. Bez Marsa ne može ništa da uradi. Mars je taj koji je primarno dao fokus da jedna energija bude vidljiva, ali on u sebi ima duhove. Svaki Mars jeste pun tih entiteta koji su nastali u trenutku kraja u jednom momentu, a trenutak kraja je rezultat balansa koji natus vodi. Kao što se ovde vidi, Marsu balans nije najjasnija i najbliža stvar, budući da je u njegovoj 7. kući prirodno Uran postavljen, sa kojim ima opoziciju i Mars najmanje o balansu zna. A onaj Mars koji je predstavljen krstom iznad kruga, čini ispravno balansiranog Marsa, Marsa koji daje život, snagu, mogućnost da se stvara nešto, da se stvaraju oblici, da se stvara oblik nečijeg života. Da se stvori ono što je potpis. Ipak je njegovo ključno polje problema vezano za odnose, i u onoj meri u kojoj u konkretnom slučaju Mars natusa nije u balansu, naročito ako nije u balansu sa planetom ili vladarem planete koja je preko puta njega, ili sa samom Venerom, u toj meri natus ima pretke koji ga vuku u određene borbe, ali nikada ne onim putem koji će mu dati potpuno ispunjenje ili dovođenje do one tačke koja će mu omogućiti da promeni sudbinu. Mars je potreba da se zaopočnu nove stvari. Mars je snaga koja je potrebna svakome da bi mogao da ima više stanje svesti. Bez energije, bez snage, natus nema nikakve šanse. Snaga je preduslov za to. Balansiranje te energije, vođenje nje, uvećavanje te energije je zapravo svačiji deo spiritualnog puta. Jer ono što čoveka drži u sudbini to je ovaj predak, to je ovaj Mars koji ga vuče jednim putem, a Saturn koji je uvek zajedno sa njim, predstavlja samo drugu stvar, posledicu, sve ono što će natus u vremenu doživljavati kao rezultat svojih dela, i što će konačno na kraju da postane i natus kada gleda svoj horoskop videće kroz Saturna sve okolnosti, sve posledice koje mu život daje, a kroz Marsa, svog pretka, živog i dalje u njemu, koji i dalje hoće nešto da uradi, koji i dalje ide za nečim. Svakako da bi trebalo imati dobar odnos Marsa i Saturna da bi se mogao uspostaviti neki novi početak, ili bar da su dobri preko dispozicije. Ali ukoliko su oni problematični i preko dispozicije, energija se jako gubi, a ukoliko ni vladar 1. kuće nije u skladnom odnosu sa njima, natus će imati veliki teret tog krsta iznad sebe. Teret predaka, okolnosti, genetike i jake sudbine i vrlo malo će bilo šta moći da uradi. Ono što je dato ovom Marsu u ovom samom horoskopu, to je da idući u 12. kuću on deluje na 2. kuću. Mars je u Rimu veoma poštovan i kao Bog zemljoradnje, on je osnivač Rima, on je osnivač svega. On svakoj osobi omogućava da ostvari sve ono što u prirodi 2. kuće, u prirodi zemlje, ili materije želi, ali upravo tako što uđe u 12. kuću, upravo u kuću gde je Venera prirodno egzaltirana, kako bi stvorio sve ono što je sada cilj u polju 2. kuće. To je energija i mogućnost koju svako ima kroz Marsa. Kroz Marsa natus ima život i smrt. To sve ide upravo kroz tu energiju, a to je isto kruženje zato što se uvek u tim tačkama formira duh, odnosno duh iz 12. kuće uvek formira Marsa i kada uđe u 8. kuću sve što od njega ostane jeste duh, jeste voda. Kao kada postoji fokusirana voda. To je obična voda koja dođe u obične mlaznice, tu se fokusira, tu postaje Mars koji seče sve i zato ponovo postaje voda koja negde odlazi. Ali u zavisnosti od oblika koji je voda sekla, sećanja ostaju u toj vodi koja je u 8 otišla i to je ono što će se ponovo zgusnuti. Inteligencija se ponovo zgušnjava i ponovo ide u novu mlaznicu. Jednostavno tako se događa. Sve što je neko radio, sve ostaje zabeleženo u toj vodi, a vodeni Mars je Škorpion, to je Mars iz Škorpiona, to je Mars sa druge strane, to je drugi deo odakle on funkcioniše. Stoga za Marsa, pre nego za bilo koju drugu planetu, trebalo bi gledati da je Ascendent tamo gde je Mars i tražiti priču nekoga ko je bio pre osobe koja gleda i čija energija je vuče. Čija energija bića hoće da ide jednim putem. Ako je ta osoba u neskladu sa tom energijom, to daje opštu slabost, sukobe, probleme. Nesklad je ako lični Mars natusa što je 1, nije dobar sa ovim Marsom. Ako su oni bliski postoji jedan preduslov da se natus poveže skladno sa energijom predaka i onda treba videti gde je taj put kojim ga to vodi. Tek svako povezivanje ličnog Ascendenta sa energijom Marsa je prvi korak spiritualnog rada, zato što on povlači ka unutra, ka onome što je bilo pre. I ako nešto nije u redu unutar tog horoskopa, natus će imati priliku, način da to izmeni zato što je već ušao u polje tišine. Mars ne može da stvori ništa napred ako najpre ne stvori nazad ono što je bilo. Svaki Mars mora najpre da pobedi, pa tek onda da uđe u bitku. To je ključ za svakog Marsa. On najpre mora da ode u 8 i da vlada sa 8, sa krajem stvari, da bi tek onda otišao napred. Ako je neko Mars, ako je sportista, i unapred ne zna da li će pobediti, ako je nesiguran, ako nema potpuno uverenje koje je jedna tiha sigurnost, gde već vidi jasnu sliku i oseća kao muziku koju oseća lakoću unutar toga, ako to nema njegova pobeda je neizvesna i vrlo moguće da će ponekad pobediti i mnogo puta izgubiti. Ali ako ima tu energiju koja mu daje tišinu, koja mu daje da bude tiši od bilo čega drugog sa čime dolazi u kontakt, tada Mars pobeđuje. Odnosno, korak da se njegov vladar Ascendenta poveže sa samim Marsom, ili sam Ascendent, to je prvi ulazak u to, jer bez energije koju ima i energije koja ide kroz njega, jer hteo on to ili ne, ona ga usmerava u nešto, bez da nju najpre uhvati, on ne može pobediti sam sebe. On ne može prevazići to što ima. A to ga usmerava hteo to ili ne. Sve što mu se događa je priča koja vuče iz energije kretanja tog Marsa, iz energije ovakvog horoskopa koji svako ima kao horoskop svog Marsa, to je putanja pretka koji je hteo nešto da uradi, i on i dan danas tu postoji i natus je sada ili njemu suprotstavljeni ili je u skladu sa njim. Ako je suprotstavljen gubi energiju, jer postoje stalni sukobi koje će videti u okolini kao neke druge ljude i činiće mu se da je život problematičan, da su ljudi nepravedni, a to je samo taj njegov Mars. U čemu je razlika između vladara Ascendenta i tog Marsa? Samo u dubini. Taj Mars je isto natus, ali pre jednog života. To je njegov predak koji postoji unutar njega i koji ga vuče da ide u nešto. A onog trenutka kad se prevari i bude tužan, tog trenutka je napravio debalans koji će ga sledećeg trenutka učiniti ljutim. I onda će biti između tog dela straha, panike, jer to su Marsova deca, Demos i Fobos, naravno da je i Harmonija tu, to je jedina ćerka, i onaj deo koji natus može stvoriti kada je Mars u pitanju, jeste harmonija, to je onaj Mars koji je ženski Mars. Jedini Mars koji suštinski vlada, jeste Škorpionski Mars, i to je ženski Mars, jer Mars je ovde u dispoziciji iz muškog znaka Strelca gde je u konjunkciji sa Saturnom i u kvadratu sa Suncem, preko dispozitora otišao ne samo u ženski znak Škorpiona već je i retrogradan. Taj Mars vlada. Onaj ko ovlada 8. kućom, ko ovlada 8. znakom nosi pobedu. Onaj Mars koji je samo u Ovnu, samo u 1, to je ovaj običan Mars sa strelicom napred i on je uzrok problema svih vrsta. On je uzrok Karme. Karma uostalom i znači akcija. Karma je sanskritska reč koja znači akcija. Mars i Saturn, to je ista priča o uzroku i o posledici. On to nosi. Način za prevazilaženje ovoga jeste Marsova tišina i njegovo povezivanja vladara Ascendenta ili samog Ascendenta sa ovim Marsom. Potrebno je da svako traži u sopstvenom horoskopu kanale koji ga kroz to povezuju. Potrebno je da traži Marsa, potrebno je da bude dosta tih da bi osetio Marsa, da ne priča u njegovom prisustvu i da oseća energiju, i da ništa ne radi i da samo oseća energiju. Tada se povezuje sa tim i to je prvi korak koji mu daje povezanost na tu energiju predaka. Kao da se njegov mali horoskop povezuje na jedan veći horoskop. Kada se govori o simbolici 4 kruga koja postoje, ovo je deo gde se natusov prvi krug povezuje sa drugim i trećim krugom, sa njegovim horoskopom predaka, sa horoskopom onoga što postoji unutar njega, i njegova energija biva mnogo veća. Pravi Mars dolazi iz tog eteričnog sveta. Pravi Mars je vodeni Mars. On se samo ovde pojavljuje kao vatreni. Mars je od vode napravljen. On je iz Škropiona, on je iz

12. kuće. On je onaj koji je ovde u dispoziciji otišao u 12. On je tih. Svaka osoba ima svog Marsa, bila muškarac ili žena, i u eteričnom telu on ne prepoznaje pol, i svi ljudi imaju tog univerzalnog Marsa, i ako su ljudi samo tihi i osećaju energiju, oni će ovladati njome, i odgovarajući lik u svačijem ženskom horoskopu pojaviće se kao pravilna energija za nju. Ali svako pričanje, svako prekomerno glasno pričanje u kome natus ne može sebe da čuje, onemogućava mu približavanje tog njegovog lika, te energije koju u sebi nosi. Teško je poverovati, ali Mars je tišina u svojoj osnovi, koliko god on izgledao kao buka, koliko god on izgledao kao neko ko ide napred. To nije Mars, to je Ovan. Ovan je taj koji je bučan, ali ne i Mars. Energija Marsa je energija tišine. On vlada i Ovnom i Škorpionom. I on profinjuje znak Ovna u kome se nalazi. Ovan su preci. Ovan je čitava jedna galama predaka. Pričanje, ne slušanje. Jer pričanje je anti slušanje. Osim ako neko ne priča ono što čuje, ali slušanje je skupljanje energije, to je tišina. Slušate tišinu, samo tišinu i vaša energija je velika. Natus samo oseća energiju i ništa ne govori i ne gleda. I nikada ne kritikuje, ne bavi se time, ne troši energiju, i onda biva snažan. Tad se povezuje sa energijom koja je neophodna, energijom Marsa, energijom pretka koja je mnogo veća od one koju ovde ima i dovodi čitav život u jedan balans, zato što je stanje energije jednako stanju svesti. Svako stanje svesti ima svoje stanje energije. I nemoguće je održati povišeno stanje energije a biti u neskladu. To je nemoguće. Ne postoji velika loša energija. Ne postoji. Ona je uvek mala. Kako god to izgledalo ona je uvek mala, zato što se ona strašno troši, gubi se i postaje sve manja i manja i odakle god da je natus krenuo ona je uvek sve manja. Stoga, ako u svom horoskopu neko pronađe tu tačku koja povezuje njegovog ličnog Marsa sa njegovim vladarem Ascendenta, ako pronađe u ovom Marsovom horoskopu gde mu se nalazi vladar Ascendenta, videće kakav odnos predak ima sa njim i videće koji je način njegove komunikacije, povezivanja. To je prvi korak ka ostvarenju snage i povećanog kvaliteta življenja. Od toga zavisi na kom nivou, na kojoj ravni natus živi. Ako je energija mala, ako to padne, sve ide u slabost i to je kraj. Energija mora da bude jaka i ispravna i te dve stvari idu zajedno. I to je onaj Mars sa krstom iznad kruga, tada je Mars u balansu sa Venerom. To je glavni zadatak. Kada je Uran otkrio Marsa on je rekao da glavna stvar koju Mars ima kao svoj problem jeste da uspostavi odnos sa drugom stranom. Stoga je to put.

Potrebno je posmatrati odnose Marsa sa drugim planetama koji su dati u osnovnom chartu.

Svaki odnos Marsa i Sunca je dvojni jer su najpre u jednom pobunjenom kvadratu, u jednom sukobu, u jednoj prejakoj muškoj energiji. Ali preko dispozciije to ide u povoljan aspekt, ali ta dispozicija dolazi kasnije, baš kao što Mars koji se menja, koji odlazi u Škorpiona koji je na kraju života nekada, a nekada je slika onoga koji je zaokrenuo jer je ovde Jupiter retrogradan, tek tada pravi trigon sa Suncem. Stoga ako se pogleda odnos Sunca i Marsa, ovo je odnos koji može biti povoljan ili ne u zavisnosti od konkretne pozicije, ali je uvek važan, uvek bitan, zato što obrazuje aspekte i u poziciji i u dispozciji. Ovaj aspekt je u svom povoljnom odnosu onaj koji nudi svaku pobedu, ambiciju, jer je Sunce ovde i vladar 10 kuće. Natusu će doneti uspeh u životu, poziciju i stvoriti novac, jer je on odavde u svojoj dispoziciji vladar 2. kuće. Ako se posmatra Mars preko Jupitera, onda u tom Jupiteru živi 2. kuća, a u Suncu 10. kuća. To je vrlo ambiciozan uspešan aspekt svih ljudi na poslu. Ali loš aspekt donosi mržnju prema ljudima koji su na poziciji, i borbu sa njima kao i sukob sa ocem. To je deo te priče. Potrebno je da se prati u kojoj meri dispozitor u natalu može da izvuče i da donese ono što arhetip ovde nudi. Arhetip nudi mogućnost sjajne pobede, ali ne zna se dok se ne vidi o čemu se konkretno radi. U svakom slučaju ovo je jako bitan odnos.

Kada se govori o odnosu Marsa i Meseca, zna se da u osnovi Mars ne voli Mesec, jer preko dispozitora on odlazi u znak Škorpiona u kome je prirodno Mesec u padu, i zato što se Mars loše oseća u znaku Raka, jer je Mars u Raku u padu, te svaka povezanost Marsa sa Mesecom njemu smeta. On ne voli u Mesecu sopstvenu slabost. On je u Raku u padu te Mars ne voli slabe. I on se sa Mesecom u svakom aspektu izražava tako što je oštar prema njemu. U najboljem aspektu to je slika operacije. U trigonu, sekstilu, svemu. On je prejaka energija, prejak upliv, impuls. On nije nežan, pa je prosto prejak za Mesec. U svakom lošijem aspektu on je lošiji od toga. Kada se nađe u dodiru sa Mesecom on je u obavezi da bude mnogo jači da ne bi bio grub, da bude mnogo višeg kvaliteta, ali ako Mars natalni nije dobro postavljen, nema veliki kvalitet a ima vezu sa Mesecom, uvek će biti grub i sklon povredama i svim ostalim stvarima, jer je Mars sa Mesecom zapravo Pluton. Mars-Mesec daju sliku Plutona, a ta sila je mnogo veća. To je sila onog Marsa koji je iz ugla kraja. To je slika vodenog Marsa. To nije Ovnovski, to je drugi Mars. Ali za njega je neophodno imati to stanje slušanja, to stanje tišine da bi se ovladalo ovim. Odnos Marsa i Meseca je previše oštar, previše jak. Iako je Mars nastao iz Meseca, iz vode, on se boji da se njegova oštrica koja je fokusirana, i koja je samo tada ona koja seče čelik, ne rastopi u Mesec, ne rastopi u vodu, i on odbacuje. I svaki prosečan Mars je uvek tu grub. Ukoliko neko hoće da ispita kvalitet Marsa, posmatraće ga sa vodom. Posmatraće kako funkcioniše prema bilo čemu što je osetljivo, što je nežno, što je slabo, u bilo kojoj simbiolici. Kakva je njegova reakcija prema simbolici Meseca. Ako je tiha to je u redu. Ako bilo kog Marsa koga natus traži kao svog Marsa stavi pred ogledalo, potrebno je da prati njegov odraz, prati njegovu reakciju, jer svaki nemir, svaki komentar bilo kog tipa će ukazati na njegovo odstupanje od snažnog Marsa. Samo ako bude bio tih u tom delu kada vidi sebe odakle nastaje a on nastaje iz te vode, ako bude imao odnos tišine, on će biti snažan. Svi ostali padaju u vremenu. To je znak da padaju. Jednostavno odnos Marsa i Meseca je jako bitan jer je jako suprotan. To je sve vrlo jednostavno. Mesec voli Marsa, ali Mars ne voli Mesec. Mesec se nalazi u Škorpionu i on živi u Marsu, u Marsu živi ta voda, živi i Jupiter. U toj vodi žive i Hera i Zevs, iako je njihov odnos ovde nejasan, jer je orbis 12° i koliko god on na kraju dobio podršku od Zevsa, u poreklo njegovo ne može se biti siguran. Mesec živi u Marsu, ali Mars u svojoj dispoziciji, u svom rezultatu često može da pogreši ka Mesecu, pa je stoga ovo uvek ono što natusa vezuje sa unutrašnjim svetom, što za Marsa uopšte nije tipično osim ako nije pravi Mars spreman na okretanje unazad. Drugim rečima, treba proveravati Marsa u odnosu na to kako reaguje ka simbolici Meseca.

Odnos Marsa sa Merkurom kakav god da je, biće dobar, ukoliko je vezan za inteligenciju, zato što je Mars već onaj koji je i od Merkura sačinjen, jer u Ovnu živi Merkur i on je sa njim u jednoj vezi. Drugih aspekata oni nemaju. Ali ovde postoji Mars koji je kanal, jer je ovaj Merkur vladar i 8. kuće i kao takav on donosi glasove sa drugog sveta. Donosi glasove iz neke priče, iz jedne reke gena, donosi znanje iz onoga što će biti konačno kod natusa, konačno na kraju. On govori i povezuje natusa sa poljem 8. kuće i sa poljem pobede, sa poljem konačnog stanja. Natus može biti jako dobar kanal ako je povezanost Merkura i Marsa pristuna, jer njihova zajednička veza stvara Urana. Merkur i Mars su isto što i Uran. I to više nije njegov intelekt. To je kosmički intelekt. U toj vezi, toj energiji koja je potrebna da se Mars poveže sa Merkurom, to je nivo unutar koga energija dubljih nivoa natusovog postojanja predaka govori kroz Marsa, kroz Merkura. Znači energija govori kroz Merkura. Jer je upravo ovde Merkur taj koji omogućava njemu da to zna, da on ide sa tim. Odnos Merkura i Marsa je uvek Uran. Kakav god aspekt da neko ima, to je njegov nosač za znanja koja će ići kroz Merkur. Ako je harmoničan aspekt to je vrlo dobro, jer će imati taj kontakt, kanal, znanje i oštrinu uma koja je potrebna za recimo razumevanje astrologije i svega drugog višeg. Ali ako je loš aspekt, dolazi do prirodne opozicije, jer u Merkuru živi Uran, a Uran i Mars su natalno u opoziciji. Loš odnos Merkura i Marsa je kao loše postavljen Uran, te dovodi do prevelike napetosti i brzine i svih ostalih stvari koje će izazvati potrebu ne za tišinom, već za prekidanjem drugih ljudi u govoru. Ako natus odluči da se poveže sa svojom pravom energijom on nikada nikog ne prekida, on samo sluša. To je model koji mu to daje. Međutim, Merkur-Mars kao aspekt u kvadratu ili opoziciji po pravilu daje pretke koji kroz natusa trče i hoće da kažu nešto, hoće da prekidaju, ulaze u tu energiju. Natusu je potrebno da svojim ličnim Marsom, svojim Ascendentom, vladarem Ascendenta ili kućom koja odgovara izlazećem znaku ili njenim vladarom, bude povezan sa ovim Marsom kako bis ostvario tu tišinu. Ako osoba koja ima loš odnos Merkura i Marsa uspe da bude tiha u prisustvu druge osobe koja će uvek pričati brzo i biti nagla i prekidati ga, ona se povezuje sa svojim poljem energije i konačno dobija ne samo bitku nego i čitav rat unutar svog života što je naravno terminologija koju Mars koristi. To je njegovo polje. Kako ostvariti plan koji je on zacrtao, kojim on crta sudbinu? Neophodno je napraviti ovaj sklad. Ali vrlo često ako je loš aspekt ova dva tela u pitanju budu te smetnje. Mars ima model da čuje jednu inteligenciju dublju, zato što daje neophodnu energiju što sve zajedno daje Urana.

Odnos Marsa i Jupitera će uvek biti dobar kroz vreme u osnovi, zato što se Mars nalazi u Zevsovom znaku, ali sve preko Saturna. Sve preko jedne priče o odbijanju, o nekoj težini. U zavisnosti od pozicije kako su oni postavljeni, ovaj odnos ima perspektivu. Može da donese da će u dobrom aspektu postavljeni Mars i Jupiter ukazati na onog pretka koji je već natusu ostavio prvi dobar deo, a to je da je dispozitor Marsa ovde u Jupiteru i da je povezan sa Suncem trigonskim aspektom, jer svaka povezanost putem trigonskog aspekta je upravo ona koja daje povezanost između 9 i 1. Devet je Jupiter, 1 je Mars, a njihov trigonski odnos ovde daje ono rešenje koje je potrebno da se natus otvori Jupiteru, da se otvori tom znanju. Mars i Jupiter zajedno su jedna pobednička kombinacija. Jedna kombinacija koja ovde stoji Marsu kao obećanje. Ipak, ako postoji loš odnos između ova dva tela dobiće se slik u kojoj su Mars i Saturn u konjunkciji u Strelcu i opoziciji sa Uranom, te ovo donosi probleme u vremenu i sa ocem. Po pravilu govori o preoblemima koje je i otac imao u mladosti i sa zakonom, i koji se ovde vrlo često povezuju sa samim natusom, zato što je Saturn jedan od signifikatora za oca i za pretke koji se nalazi zajedno sa Marsom, a preko dispozicije odlazi u Škorpiona gde je vladar 9, u padu, i taj Mars ovde ne voli mnogo vladara 9. Loš odnos Marsa i Jupitera u svim ostalim lošim opcijama opisuje očeve grehe u mladosti, probleme sa zakonom koje je imao a koji ovde mogu i natusa na to navesti. Ovo je donekle problematičan aspekt, ali sve se ovo svodi na finansijska rešenja. Uglavnom su to finansijske kazne, jer je ovde sve u 2. kući i problemi koje može Mars sa Jupiterom da donese su pre svega na tom nivou, na nivou novca. Ređe su povezani sa pitanjem života ili smrti.

Odnos Marsa i Saturna je arhtipski jedan ključni odnos. Ko god da ima bilo kakvu vezu između Marsa i Saturna, to je deo koji vuče inerciju. To je onaj deo koji daje uzročno posledičnu povezanost, gde sve izgleda kao da tak mora da bude, da natus drugačije nije mogao, jer morao je da se brani (Saturn) od odnoga koji napada (Mars), baš kao što mora da napada (Mars) zato što drugi neće da razume i da prihvati (Saturn). I to je jedan uzročno posledični kolo koje ako je loše postavljeno natusa vodi u taj deo, dovodi svest u tu ravan i sve se vrti po tom polju genetike. I ova priča ostaje ista i stalno se vrti kao glavni faktor karme, kao glavni pokretač, ukoliko natus ne spoji priču svog ličnog Marsa sa Marsom predaka, sa ovim esencijalnim Marsom, a to je povezano sa tim da mora posetiti tog Marsa u svojoj tišini. Mora biti tih onoliko koliko je njegov predak. Loš odnos je taj začarani krug. Povoljan odnos je stvar ambicije, stvar koja donosi inteligenciju, kao što se ovde može videti, jer je u ovom horoskopu Saturn vladar 3. kuće zajedno povezan sa Marsom daje sigurno jednu stabilnost, inteligentnost, pri čemu daje snagu, izdržljivost, trajanje i povoljnu uzročno posledičnu povezanost a to je sudbina. To je sve jedan začarani krug sudbine koji natusa vodi sam po sebi u vremenu ka tome. Ono što je danas Mars u jednom horoskopu je nekada bio Ascendent, a ono što je Saturn je nekada bio Mars. Ascendent natusa je prilika i mogućnost da neke stvari promeni. Ono što je uradio ili ne to postaje Mars, konačno on opet negde radi kroz njega. Ali u pitanju su nivoi tišine. Najglasniji je Ovan ili 1. kuća, zatim Mars, a Saturn je apsolutna tišina. Kroz Marsa idu zvuci koje on sluša u tišini. Ali ovo je apsolutna tišina kao Saturn. Tu je nula. U pitanju su nivoi koje svako prenosi kroz sebe. Dobar odnos je podrška da se stvari u vremenu postignu, ali promena sudbine ne, već je to ponavljanje onoga štos se dogodilo pretku i ako natus zna šta je bilo pretku biće i njemu na povoljan način i to je to.

Odnos Marsa i Urana je mnogo složeniji. On je jako riskantan. On je uvek veoma rizičan. Najbolji aspekt Marsa i Urana je uvek rizična pojava. To se može posmatrati i odavde iz ovog horoskopa jer vidi se da su sve njihove simbolike ovde u jednoj opoziciji isto kao što je čak i vladar 11. kuće Venera u kvadratu sa dispozitorom Marsa a to je Jupiter, tako da je odnos Marsa i Urana pre svega opasan aspekt. U povoljnoj varijatni strašno je brz, strašno jak. Sa bilo kojom nepovoljnom dispozicijom ima tendenciju da bude nezgodan. To je samo zato što ni jedan Mars ne može da doživi slobodu i da doživi Urana koliko god mu to bilo dato u aspektu, ukoliko prethodno nije završen odnos sa precima. Nije završen onaj odnos sa krstom koji stoji iznad njega, odnosno sa Saturnom. Ni jedan Mars ne može da doživi poletanje, oslobođenje, da postane potpuno pozitivan revolucionar ukoliko prethodno nije napravio sklad sa onim što je njegov dug, dug koji nosi od genetike ili od svojih prethodnih života. Odnos Marsa i Urana u povoljnoj varijanti daće priliku da natus iz nečega uspe da pobegne, da izbegne, da bude jako brz. Međutim i ljudi koji su imali i najpovoljniji ovaj aspekt sa malo loše dispozicioje stradali su. Primer za to je Đinđić koji uz egzaktan trigon Marsa i Urana, ali dispozitor malo lošiji i ostali faktori, strada. Arkan na isti način. Isti su faktori. Ovo je previše dramatičan odnos. Odnos ove dve planete zahteva perfektnu dispoziciju jer je uzimanje ovde od Urana moguće samo ako su svi ostali krediti završeni. Ali ako natus nije završili sa „kreditima“ sa dugovima, onda je ovo stvar koja isto tako naglo završi.

Šta reći o Marsu i o Neptunu? Kakav je ovo kanal kada je Mars već prirodni kanal za Neptuna, prirodni kanal za svakog duha? Ali kakvi to duhovi dolaze obično kroz Marsa? Ako se posmatra ovaj horoskop naći će se da između Neptuna i Marsa nema aspekta, ali ima aspekta između njihovih dispozitora, i to je kvadrat, i po pravilu Mars vrlo često provodi duhove koji su napeti, koji su neprosvetljeni, koji su bića koje jure kroz tog Marsa čineći ga malefičnim tako, jer je obično smrt u jednom životu čovek dočekao kao tešku i lošu stvar od koje se strašno bojao, bežeći i stvarajući jedan grč u sebi i iz toga se on sada rađa. I opet ta energija koja ga vodi je uvek vezana za strah. I u onoj meri u kojoj natus ima strah, u kojoj se boji nečega što je njemu iza, u toj meri je slab i nema mogućnost da stvari uradi dobro. I kad je slab, kada je energija niska, stanje svesti je takođe nisko. Svaki strah čoveka jednak je nižem stanju svesti. Pa je tipičan odnos Marsa i Neptuna u vrlo lošoj kombinaciji onaj, gde će natus da pije ne bi li dobio snagu, ne bi li se opustio, ali on ništa drugo ne radi nego propušta duhove. Jer svaki put kad uzme Neptun, uzme alkohol, on uzima u toj boci jednog entiteta, svog pretka. Uzima određeno sećanje koje se automatski aktivira i budi jednog duha, što je uvek u vremenu vampir. Uvek je to Mars-Neptun kvadrat, konjunkcija, opozicija. Uvek. Jer on mu isisava snagu i sav strah koji je imao u prethodnom životu uzima natusu snagu i tamo odlazi i natus postajete slab. I on uzima, isisava, i daje tamo, nadopunjujući svoje neznanje, najpre tražeći jednu podršku, ali na taj način natus realno ne rešava nitša, već samo baca u rupu bez dna, jer neće tako svoje prethodno biće popraviti, niti dobiti svoju veću unutrašnju stabilnost, koliko god mu se u prvom trenutku činilo da će biti mirniji, stabilniji ako popije nešto. Neće, jer on će samo da zavara. Mars je sa Neptunom vrlo povezan. Nastaje iz njega i nestaje opet u njemu i sve je to ta priča. To je zgusnuti Neptun. Mars je zgusnuti Neptun, onaj koji dolazi iz 12 i u njemu postoje ti nivoi energije Neptuna. Neptun može da ga potpuno učini slabim, uspavanim i onim koji uopšte više ne radi za njega, već radi za drugu silu i da izaziva slabost i strahove i sve u životu spusti na niže stanje svesti. Čitava ta priča o svim lošim entitetima, sve to dolazi iz Marsa koji je loš sa Neptunom. To je sila koja je vođena, koja je prisiljena da ide nekim putem gde natus oseća Neptuna koji vodi da stvar mora da ide nekim putem, da je sila neka jača, nevidljiva sila, koja radi, koja je na delu i ta sila govori da je u njegovom moru iza sve ustalasano, sve je jako glasno. Kakva je tišina unutar natusa ako njegovo more sa Mars-Neptunom može da bude tiho? On je osvojio strah koji ima njegovo prethodno JA u trenutku završetka života i čime sada uslovljava stalno. Veoma je važno da natus ne priča mnogo ako ima Mars Neptun. Jednostavno potrebno je da sluša i bude udoban u tome. Jer je bitno da on ovlada tim duhom koji inače vlada njime. Ovo je direktno vladanje. Natus nekada može imati utisak da je zaposednut što je logično jer kroz njega, kroz njegovog pretka ide ta sila. Stoga je potrebno da on bude tih i da bude toliko tih da se ne boji u mraku, već da se mrak boji njega kao da je on svetlo koje je unutar mraka. To je taj osećaj udobnosti u mraku. Ovo može dati naravno davljenje. Daje taj osećaj gušenja, jer ta slika Marsa i Neptuna je ona koja zatvara taj kanal. Ako je u lošem aspektu, zatvara kanal u kojem se stalno ta voda fokusira u tačku što je Mars, i ovde dolazi do zatvaranja energije i životni tok kao da ne prolazi. Kao da ga u datom trenutku nešto zatvori. Stoga je jako važno da se ovde bude tih. I da se bude izložen pozitivnoj vibraciji jer i psiha je ovde slaba i labilna. Sve to deluje kroz ovaj odnos. Energija je velika, povećana čak, jer je ovo gušenje izazvalo još užu mlaznicu kroz koju ovo dolazi vrlo fokusirano. Natus će osetiti da ima energiju, da kroz njega ide energija, da može mnogo toga da uradi u datom trenutku sve dok se u jednom trenutku ne dogodi potpuni pad, i to je ta smena jakog ispoljavanja određene psihičke energije. Važno je urpavljati ovime. Jer u svakom slučaju Mars i Neptumn daju tu stvar. Sa povoljnom kombinacijom vidi se jedna mogućnost da se uđe u izvor energije i da se odatle iz te tišine obrati pažnja na nešto, da se deluje i da se to postigne. Ovo daje mogućnost pozitivnog vizualiziranja. Daje svaku magijsku mogućnost. Natus ima sile. On ima silu koju može da pošalje. Ovo daje na svakom drugom nivou sve ono gde Mars može da bude tih, da bude nevidljiv, da bude sakriven. Ovo je jedna podrška koju on ima. Ali najveća podrška je u tome što će mu lakše biti da uđe u tu tišinu. I da jednog duha, koji je negde neko napravio od predaka a da je dobar, može da zaposli za sebe, može da ga pozove. Kao da je nekada imao nekog pretka koji je verovao, koji je jako verovao da može, koji se nije plašio na način na koji se obični ljudi plaše, koji se nije plašio običnih stvari, koji je imao taj osećaj vere. To nije proklamovana vera, to je osećaj i koji daje taj kanal za dobrog duha i mogućnost za isceljivanje, za lečenje. Svaka stvar pozitivna ovde može da prođe i da popravi nešto. Jer to jeste uloga Marsa, da popravlja stvari. Natus je zato rođen. Da nešto isceli i da bude provodnik za jedno drugo biće koje je unutar njega. No u Marsu, po pravilu po ovom horoskopu gledano, žive čudni duhovi. Uglavnom kvadrat. Uglavnom je to tako. Uglavnom su ljudi u napetom stanju.

Ako se pogleda odnos Marsa i Plutona doći će se isto tako do zaključka da ovaj odnos ima dvojni karakter, iako više tendenciju kod većeg broja ljudi da on ne bude potpuno natusu blizak, jer dispozitor Plutona jeste Uran koji je u opoziciji sa Marsom, dok je dispozitor Marsa u Škorpionu u Plutonovom znaku. Budući da je ovakva situacija, odnos Marsa i Plutona će u velikom broju ljudi izazvati sukob života i smrti, jedan i osam. Prejake energije, prejaka sila. U osnovi odnos Marsa i Plutona je dramatičan. To je izuzetno velika energija koja je najčešće mnogo veća nego što natus može da je podnese, ali mu daje osećanje da će se povezati sa 8. kućom i da je spreman da izgubi i svoju 1. kuću zbog toga, kao da je neka negativna energija prema nečemu veća od sopstvene ljubavi ka sebi. Ovde će se videti ljudi koji će u sebe pucati ne bi li upucali sve ostalo oko sebe, kao što su teroristi, kao bilo ko ko funkcioniše iz tog ugla. Ovo može biti vrlo negativna energija, ako je loše postavljeno i bez dobre dispozicije. Sa povoljnom opcijom dodir sa Plutonom je ovde ono što Marsu treba, što je njegovo rešenje. Mars ima arhetipsko rešenje da se nađe u Škorpionu, da uđe u sebe, jer tek tada vidi trigon sa Suncem, tek tada dobija svetlo. Ako Mars ne uđe u sebe, neće videti to rešenje. Jednostavno, priča o Marsu je priča da natusov horoskop, natusov lični Ascendent mora da se poveže sa tim Marsom. To je ulazak unutar sebe i onda će funkcionisati dalje. Svako treba da pogleda od kog materijala je napravljen njegov Ascendent. Da li je ta fokusna tačka napravljena od snažnog materijala? Jer ako je napravljena od materijala koji nije previše jak, a ima prejakog Marsa, neće moći da propušta energiju predaka. Na koji način će to uraditi ako je natus vladar Ascendenta koji je bitno aflikovan i nema jak kanal sa Marsom ili njegovim dispozitorom? Onda dolazi do gubitka svake energije i život pada. I od svega toga zavisi jednostavno na kom nivou će simbolika u natusovom horoskopu da se ispunjava. Ona pre svega zavisi od toga da li je 1. kuća, vladar 1. kuće skladno povezan, da li ima dovoljno energije, da li je dovoljno snažan. U meri u kojoj je on slab preko pozicije, dispozicije ili preko vladara sopstvene kuće, u toj meri to pada, naročito ako nije dobro povezan sa Marsom ili njegovim dispozitorom. Drugim rečima postoji nekoliko kanala na koje natus može da se osloni ako mu jedan kanal nije dobar. Ali bez te energije on ne može da se poveže. Energija jednog kruga je započela sa njegovim Ascendentom. Energija drugog kruga u njegovom ličnom horoskopu je ona od koje Mars počinje i ovo nije slučajno da se Mars u trenutku svog otkrića Urana, tvorca svih ostalih planeta, našao upravo na centru Galaksije, na centralnom polju odakle sve počinje, što je dalo kod za glavnu subinu koju svako u sebi nosi. To je sudbina onog pretka koji uslovljava da čovek ide određenim putem, te mora pronaći svoje mesto u ovom horoskopu, dakle u horoskopu Marsa i iz toga proceniti koje su mu mogućnosti da se sa energijom poveže i da je u konačnoj meri dovede u sklad sa sveopštim kretanjem kako bi bio provodnik upravo onom duhu, onoj dvanaestici koja mu omogućava sreću i koja je provodnik njegovog višeg JA, koja je provodnik svih onih vrednosti koje bi svako želeo da ima u životu, jer život čoveka samo od toga zavisi. Od duha koji prenosi, a Mars je zgusnuti taj duh. I da li će svojim delima da pristaje da privlači duhove i bića koje su razvili njegovi preci ili koji idu po inerciji ili će nešto izmeniti, zavisi samo od količine tišine, budne tišine koju će uložiti spram svog delovanja. Spram svog svakodnevnog delovanja. Ovo je priča o Marsu i sasvim drugačija je energija ona koja je ostala u Veneri, koja je već taj sklad duha i tela, ali u obrnutoj proporciji od one u kojoj Mars kreće. Bilo bi dobro razumeti ovu priču Marsa u njegovoj konačnoj verziji koja je uvek jedno sa Venerom, kada taj Mars postaje potpuni provodnik za kosmičko biće.

ASTROLOGIJA, TAROT TUMAČENJE I NUMEROLOGIJA telefonom

(Direktan poziv dodirom na broj telefona)

SRBIJA

120 RSD

HRVATSKA

0,46 EUR

0,63 EUR

ŠVAJCARSKA

1,99 CHF

AUSTRIJA

1,55 EUR

NEMAČKA

0,79 EUR

mob. od operatera

BiH m:tel

1,4 KM

BiH BH Telekom

1,4 KM

Astro SMS

Nikada nije kasno da preuzmete stvar u svoje ruke i obratite se našem stručnom i profesionalnom astro timu za svoju ličnu astro prognozu!

Astrologija uživo

Astrologijom se jasnije sagledava pozicija u životu i životne okolnosti, što je neprocenljiva pomoć da se uspešnije funkcioniše.

Tarot online telefonom

Tarot otvaranje daje vrlo brz i jasan odgovor na konkretno postavljeno pitanje ili zamišljenu želju.

Natalne karte

Natalna karta je prikaz neba i rasporeda planeta i zvezda u trenutku našeg rođenja.

Numerologija

Vaš broj životnog puta je jedan od najuticajnijih numeroloških aspekata u okviru kompletne nauke o numerologiji.

Saznajte više o astrologiji kontaktiranjem astrologa koji će Vam pomoći da se uz razgovor, tarot i proricanje oslobodite štetne crne magije i unapredite Vaš život poznavanjem horoskopske karte.

TAROT MAJSTORI - poziv do rješenja Vašeg problema

#SIGURNO

#BRZO

#POMAŽE

ASTROLOGIJA, TAROT TUMAČENJE I NUMEROLOGIJA

(Direktan poziv dodirom na broj telefona)

SRBIJA

120 RSD

HRVATSKA

0,46 EUR

0,63 EUR

ŠVAJCARSKA

1,99 CHF

AUSTRIJA

1,55 EUR

NEMAČKA

0,79 €

mob. od operatera

BiH m:tel

1,4 KM

BiH BH Telekom

1,4 KM