Tarot centar

Moć podsvesti – BLAGO SKRIVENO U SVAKOME OD NAS

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email

Beskrajno bogatstvo nalazi se nadohvat svakog čoveka spremnog da otvori svoj duh i zahvati iz ogromne riznice podsvesti. Vi, koji čitate ovu knjigu, valjalo bi da budete svesni činjenice da se upravo u vama nalazi zlatni rudnik koji sadrži sve što vam je potrebno za život u sreći, veselju i izobilju. Mnogi medu nama još uvek čvrsto spavaju, nesvesni postojanja zlatnog rudnika beskonačne inteligencije i Ijubavi u samima sebi. Posegnite i izvadićete sve što vam je potrebno, sve što želite. Komad namagnetizovanog gvožđa podiže gotovo 12 puta svoju vlastitu težinu, oduzmete li mu magnetizam, isti komad gvožđa neće podići ni najlakše pero. Slično tome, postoje dve vrste Ijudi. U jednu spadaju namagnetizovani Ijudi puni pouzdanja i vere, svesni da su rodeni za uspeh. Drugoj pripadaju Ijudi koji su izgubili magnetska svojstva, puni straha i sumnje. Ukaže li im se povoljna prilika, uvek će reći, “… šta ako propadnem?,.. mogao bih izgubiti sav novac… Ijudi će mi se smejati”. Taj tip čoveka neće stići daleko u životu jer će, sputan strahom od napredovanja, stajati u mestu. Krenite napred, steknite magnetska svojstva, otkrijte vekovnu tajnu!

VELIKA VEKOVNA TAJNA

Šta je, po vašem mišljenju, velika vekovna tajna? Atomska energija? Termonuklearna energija? Neutronska bomba? Međuplanetarna putovanja? Zacelo, ništa od toga. Kuda se, onda, uputiti u traganju za njom, na šta obratiti pažnju? Kako se njome služiti? Odgovor je vrlo jednostavan. Blistava tajna jeste čudotvorna moć Ijudske podsvesti, skrivena u dubinama uma svakog čoveka na ovoj planeti.
ČUDESNA MOĆ PODSVESTI

Naučite li kako da prepoznate i oslobodite skrivenu moć sopstvene podsvesti, u svoj ćete život uneti snagu, bogatstvo, zdravlje, sreću i zadovoljstvo.

Nema potrebe da je stičete, moć je već u vašem posedu. Valja samo ovladati načinom njene upotrebe, shvatiti je i pravilno upotrebiti u svim odeljcima života. Sledite li tehnike i jednostavne procese opisane u ovoj knjizi, steći ćete neophodna saznanja i razumevanje. Nadahnuće vas nova svetlost i u vama će se roditi nova snaga pomoću koje ćete ostvariti svoje želje i ispuniti svoje snove. Budite odlučni i čvrsti, učinite život značajnijim, bogatijim, plemenitijim.

U dubinama vaše podsvesti nalaze se beskrajna mudrost, bezgranična moć, izvor svega što vam je potrebno, valja samo otkriti ih, razviti, izneti na svetlost dana. Prepoznajte mogućnosti koje leže u vašem duhu, udahnite im oblik i one će krenuti u svet. Ukoliko svoj duh otvorite i učinite prijemčivim, bezgranična inteligencija unutar vaše podsvesti otkriće vam sve što želite da saznate, u svakom trenutku i na svakom mestu. Ukazaće vam se nove misli, nove ideje koje će vas odvesti u nova otkrića, osposobiti vas da stvorite nova umetnička i praktična dela. Pored toga, bezgranična inteligencija smeštena u podsvesti pokazaće vam put ka potpuno novim, dosad nepoznatim istinama i saznanjima. Otkriće vam savršenstvo izražavanja i pokazati stvarno mesto u životu. Uz pomoć podsvesne mudrosti bićete u stanju da privučete idealnog životnog saputnika ili poslovnog saradnika. Pronaći ćete pravog kupca za kuću ili automobil, stvorićete dovoljno materijalnih sredstava i steći slobodu da budete, idete i radite ono što želite. Vaše je pravo da otkrijete unutrašnji svet misli, osećanja, snage, svetlosti, Ijubavi i lepote. lako nevidljive, njegove su sile veoma moćne. U podsvesti se nalaze rešenja svih problema, uzroci svih događaja. Oslobodivši skrivene moći, ovladaćete potrebnim silama i mudrošću koje će vas odvesti u blagostanje, sigurnost, sreću i zadovoljstvo.

Video sam kako moć podsvesti vraća snagu osakaćenima, osposobljava ih da ponovo pronađu zdravlje, smisao i zadovoljstvo. Čudotvorna isceliteljska moć podsvesti u stanju je da izleči poremećeni um i slomljeno srce, da raskine materijalne i fizičke lance svih vrsta.

NEOPHODNOST POSTOJANJA PRAKTIČNIH TEMELJA

Bitniji napredak u bilo kojoj oblasti Ijudskog pregalaštva nezamisliv je bez praktičnih temelja. Svako, pa i vi, može naučiti da upravlja sopstvenom podsvešću. U meri u kojoj vam pođe za rukom da spoznate njene principe i primenite ih u praksi, dobićete očekivane i željene rezultate. Kao bivši hemičar, ukazaću vam na dobro poznatu činjenicu: spoj vodonika i kiseonika u razmeri 2:1 daje vodu. Isto tako, sjedinjavanjem jednog atoma kiseonika i jednog atoma ugljenika dobija se otrovan gas, ugljen monoksid. Dodamo li još jedan atom kiseonika, dobićemo neškodljivi gas, ugljen dioksid – broj kombinacija je neograničen. Valja imati na umu da se podsvest ponaša u skladu sa istim zakonitostima koje važe u hemiji, fizici ili matematici. Razmotrimo opšte prihvaćeni princip: “Voda teži da zauzme horizontalni položaj”. U pitanju je univerzalni princip koji važi za vodu svugde i u svakom trenutku.

Razmotrimo još jedan princip: “Materija se širi na toploti”. On takođe važi u svim uslovima. Zagrejani komad gvožđa širiće se, bez obzira da li je iskopan u Kini, Engleskoj ili Indiji. Materija se na toploti širi i to je univerzalna istina. Opšta je istina i činjenica da sve što utisnete u podsvest nalazi svoj materijalni izraz kao iskustvo, događaj ili osobina. Molitva koju izgovorite naići će na odziv jer podsvest predstavlja princip, a pod principom podrazumevam način na koji Moć podsvesti 17 neka stvar deluje. Princip elektriciteta, na primer, znači da elektricitet deluje od višeg potencijala ka nižem. Iskorištavajući princip elektriciteta, čovek ga ne menja ali, sarađujući sa prirodom, dolazi do novih otkrića i izuma, neprocenjivih za Ijudsku vrstu. Podsvest, dakle, predstavlja princip koji deluje u skladu sa zakonitostima vere. Potrebno je da znate šta je to vera, zašto i kako deluje. Biblija na vrlo jasan, jednostavan i lep način kaže: “Ako ko reče gori ovoj: digni se i baci se u more, i ne posumnja u srcu svojemu nego uzvjeruje da će biti kao što govori – biće mu štogod reče”, (Marko, 11, 23) Zakonitost duha je zakonitost vere. To znači da treba verovati na način na koji deluje sam Ijudski duh, da treba verovati u samu veru. Vera koja se rađa u duhu jeste misao rođena u tom duhu – samo to i ništa više od toga. Sva iskustva, događaji i osobine jesu reakcije podsvesti na čovekove misli. Imajte na umu činjenicu da rezultat nije delo onoga u šta se veruje već samog verovanja.

Prestanite da poklanjate veru lažnim verovanjima, mišljenjima, praznovericama i strahovima koji more Ijudsku vrstu. Počnite da verujete u večne životne istine koje ne podležu promenama. Tek tada ćete krenuti napred, naviše, ka Bogu. Svako ko pročita ovu knjigu i primeni u njoj iznete principe podsvesti, biće u stanju da se naučno i efikasno moli kako za sebe tako i za druge. Molitva će mu biti uslišena u skladu sa univerzalnim zakonom akcije i reakcije. Pomisao jeste akciia od koje sve počinje. Reakcija predstavlja odgovor iz podsvesti, tesno povezane sa mišlju. Ispunite svoj um mislima o skladu, zdravlju, miru i dobroj volji i čuda će početi da se događaju i u vašem životu.

DVOJNA PRIRODA UMA

Svako od nas poseduje samo jedan um, jedan duh koji, međutim, poseduje dva različita svojstva. Granica koja ih razdvaja dobro je znana svim misaonim bićima današnjice. Svako od pomenutih svojstava obdareno je posebnim moćima i obeležjima. Dve funkcije Ijudskog uma najčešće označavamo kao objektivni i subjektivni duh, svest i podsvest, budni i uspavani um, površinski i dubinski um, voljni i prisilni um, muški i ženski princip i sl. U knjizi koja je pred vama, dvojnost Ijudskog uma najćešće se označava pojmovima “svesti” i “podsvesti”.

SVEST I PODSVEST

U cilju boljeg razumevanja funkcija sopstvenog uma, zamislite da predstavlja vrt. Vi ste baštovan koji tokom celog dana nešto (misli) sadi. Ono što ste zasejali u podsvesti, požnjećete u svome telu i odnosu sa spoljašnjim svetom. Krajnje je vreme da počnete da sejete misli mira, sreće, dobrote i napretka. Razmišljajte mirno, usredsredite se na istinske vrednosti i usvojite ih kao deo svesti. Sadite li bez prestanka čudesne semenke (misli) u baštu svog uma, dočekaćete najbogatiju od svih žetvi.

Podsvest se može uporediti sa tlom na kome rastu sve vrste biljaka, kako dobre tako i loše. Neko žanje plodove, a neko korov. Svaka misao je, dakle, uzrok, a sve ostalo je samo posledica. Upravo zbog toga je nužno da povedete računa o svojim mislima i postarate se da izazivaju samo poželjne posledice. Ukoliko razmišljate ispravno, ukoliko shvatate istinu, ukoliko su misli u vašoj podsvesti konstruktivne, skladne i usmerene ka miru, čudotvorna moč podsvesti će se odazvati i obezbediti vam skladan i prijatan život. U času kada budete osvojili kontrolu nad sopstvenim misaonim procesima, bićete u stanju da moć podsvesti primenite na bilo koji problem i teškoću. Drugim Moć podsvesti 19 rečima, započečete svesnu saradnju sa bezgraničnom silom i svemogućim zakonom koji vlada čitavim svetom. Okrenete li se oko sebe, zapazićete da je velika većina čovečanstva okrenuta ka spoljašnjem svetu, samo se prosvetljeni više zanimaju za unutrašnji svet. Imajte na umu činjenicu da je spoljašnji svet proizvod unutrašnjeg sveta, sveta misli, osećanja i mentalnih slika. Dakle, taj unutrašnji svet jeste jedina stvaralačka sila univerzuma: sve što se nalazi u spoljašnjem svetu stvoreno je svesnim ili nesvesnim delovanjem vašeg duha.

Poznavanje procesa prožimanja svesti i podsvesti omogućiće vam da preobrazite svoj život. Da bi se promenile posledice, valja promeniti uzroke. Većina se upinje da izmeni posledice, baveći se isključivo tim posledicama. Samo uklanjanjem uzroka moguće je prevazići neslogu, zabunu, nemaštinu, ograničenost bilo koje vrste. Uzrok je, kao što je već rečeno, način na koji koristite sopstveni svet, odnosno, način na koji razmišljate i stvarate mentalne slike. Setite se da živite u nedokučivom okeanu bezgraničnog bogatstva.

Podsvest vam je vrlo osetljiva na misli. Misli, sa svoje strane, stvaraju model ili matricu kroz koju teku beskrajna inteligencija, mudrost, životna snaga i energija vaše podsvesti. Odvažite li se da primenite zakonitosti uma onako kako je to izloženo u poglavljima kojaslede, umesto bede iskusićete obilje, umesto praznoverja i neznanja mudrost, umesto bola spokoj, umesto tuge radost, umesto tame svetlost, umesto nesloge sklad, umesto straha veru i poverenje, umesto neuspeha uspeh i oslobodićete se čvrstog zagrljaja prosečnosti. Ima li, sa mentalnog, emotivnog i materijalnog stanovišta, ičeg čudesnijeg i lepšeg na svetu? Većina velikih naučnika, umetnika, pesnika, pevača, pisaca i pronalazača poseduju dubinsko poznavanje i razumevanje načina delovanja svesti i podsvesti.

Evo jednog primera. Velikog tenora italijanske opere, Enrika Karuza, zahvatila je snažna trema. Vrat mu se, usled iracionalnog straha, potpuno paralizovao. Niz lice mu se slivao znoj. Obuzeo ga je stid jer je za nekoliko minuta trebalo da se pojavi na pozornici. Međutim strah nije popuštao, a sa njim ni grč vratnih mišića. Rekao je: “Ismejaće me. Nisam u stanju da pevam.” Zatim je iznenada povikao, u prisustvu mnoštva okupljenog iza kulisa: “Mali Ja hoće da uguši Velikog Ja.” Onda se obratio Malom Ja, rečima: “Izlazi iz mene, Veliki Ja želi da peva”. Pod Velikim Ja podrazumevao je beskrajnu moć i mudrost svoje podsvesti. Stao je da viče: “Izlazi, izlazi, Veliki Ja hoće da peva!” Podsvest je odgovorila, oslobađajući životne sile unutar njegovog tela. Tačno, kako je i bilo predviđeno, Karuzo je izašao na pozornicu, otpevao svoju veličanstvenu ariju i podigao gledalište na noge. Karuzo je, očigledno, shvatio da postoje dva nivoa Ijudskog uma: svesni ili racionalni i podsvesni ili iracionalni.

Čovekova podsvest je vrlo osetljiva i reaguje i na samu prirodu misli. Ukoliko vam je svest (Mali Ja) obuzeta strahom, brigom ili napetošću, dolazi do oslobađanja negativnih osećanja nastalih u podsvesti (Velikom Ja) koja, sa svoje strane, preplavljuju svest osećanjem panike, crnih slutnji i očaja. Ukoliko se to dogodi, pokušajte poput Karuza da se zapovednički obratite sopstvenim iracionalnim osećanjima začetim u dubini podsvesti i to na sledeći način: “Polako, smiri se, ovde ja zapovedam, moraš da me poslušaš, zabranjujem ti da zalaziš tamo gde ti nije mesto!” Veoma je zanimljivo, gotovo zaprepašćujuće, posmatrati kako odsečna uverljiva zapovest upućena iracionalnim kretanjima unutar čovekovog dubinskog bića donosi mir, tišinu i sklad duha. Podsvesno je podredeno svesnom i upravo se zbog toga i naziva podsvešću.
KLJUČNE RAZLIKE I NAČIN DELOVANJA

Sledeći primer će vam pomoći da uočite glavne razlike. Svest ima ulogu kapetana koji se nalazi na komandnom mostu broda. On upravlja brodom i izdaje zapovesti Ijudima u mašinskom odeljenju koji, sa svoje strane, nadziru kotlove, instrumente i ostalu opremu. Ljudi u mašinskom odjeljenju ne znaju kuda brod plovi, jednostavno, izvršavaju dobijena naređenja. Ukoliko čovek na komandnom mostu pogrešno protumači podatke na kompasu, sekstantu ili geografskoj karti te izda pogrešnu zapovest, mašinci će slepo krenuti ka hridima. Dakle, oni mu se povinuju jer im je nadređen. Zapovesti se izvršavaju bez pogovora, članovi posade ne diskutuju s kapetanom o ispravnosti naređenja. Kapetan je gospodar broda i njegova reč je zakon. Slično tome, vaša svest je kapetan i gospodar vašeg sopstvenog broda oličenog u vašem telu, sredini kojoj se krećete i poslovima kojima se bavite. Podsvest dobija naređenja koja joj izdajete na temelju onoga u šta vaša svest veruje i prihvata kao istinito. Ukoliko neprestano Ijudima ponavljate “To je preskupo za mene”, podsvest će vas shvatiti ozbiljno, uzeti za reč i postarati se da zaista ne budete u stanju da kupite željenu stvar. Sve dok uporno tvrdite: “Ta su kola preskupa, putovanje u Evropu, kuća, krzno, nije to za mene”, možete biti uvereni da će vaša podsvest poslušati zapovest i učiniti sve da čitav život provedete bez navedenih dobara.

Prošle godine, uoči Božića, Ijupka studentkinja zastala je kraj izloga u kome se nalazila privlačna i vrlo skupa putna torba. Upravo se uputila u svoj rodni grad da tamo provede praznike. U času kada je nameravala da kaže, “Torba je preskupa za mene”, setila se rečenice koju je čula na mom predavanju: “Nikada ne stavljajte tačku na odričnu rečenicu. Umesto toga, odmah joj dajte suprotno značenje i čuda će početi i vama da se događaju”.

Devojka je, stoga, rekla, “Ta torba je moja. Prodaje se, misaono je prisvajam, a moja će se podsvest pobrinuti da je i dobijem”. Iste večeri, oko osam sati, verenik joj je poklonio torbu istovetnu onoj koju je zapazila i sa kojom se misaono poistovetila u deset sati ujutro. Devojka je samo svoj um ispunila iščekivanjem i stvar prepustila podsvesti, dovoljno sposobnoj da pronađe rešenje problema. Kasnije mi se poverila, “Nisam imala novca da kupim torbu ali mi je sada sasvim jasno gde se nalazi novac i sve ostalo što mi je potrebno – upravo u riznici večnosti smeštenoj u meni samoj”. Evo još jednog jednostavnog primera. Ukoliko kažete, “Ne volim pečurke”, a nekom prigodom vam ih ipak posluže u salati ili kao predjelo, zacelo ćete imati problema sa varenjem jer će vam podsvest reći: “Gazda (svest) ne voli pečurke”. Na ovom pomalo smešnom primeru lako se uočavaju ključne razlike i načini delovanja svesti i podsvesti Ijudskog bića. Neko će reći, “Ako predveče popijem kafu, nisam u stanju čitave noći da zaspim”. Uvek kada popije kafu, podsvest zvoni na uzbunu i kaže, “Gazda zahteva da noćas ostaneš budan”. Vaša podsvest radi dvadeset četiri sata dnevno, trudeći se da to bude uvek u vašu korist, odnosno prinoseći vam plodove vašeg uobičajenog načina razmišljanja.

NAČIN REAGOVANJA PODSVESTI

Pre nekoliko meseci, dobio sam pismo sledeće sadržine: “Sedamdeset pet mi je godina, udovica sam i imam odraslu decu. Dugo sam živela sama, od malene penzije. Na vašim predavanjima o svojstvima podsvesti sam čula da se ponavljanjem, verom i nadom svaka ideja može usaditi u podsvest.

Stoga sam počela u sebi da ponavljam: “Neko me želi, srećno sam udata za Ijubaznog, dobrog i duhovnim stvarima okrenutog čoveka. Obezbeđena sam”. Nakon dve sedmice, kraj obližnje prodavnice sam upoznala apotekara u penziji. Otkrila sam da je vrlo prijatan, pun razumevanja i veoma religiozan. Predstavljao je savršen odgovor na moju molitvu. Posle svega nedelju dana, zaprosio me i sada smo na bračnom putovanju, u Evropi. Ubeđena sam da nas je pred oltar dovela inteligencija smeštana negde duboko u mojoj podsvesti.” Ova žena je otkrila da se riznica nalazi u njoj samoj. Srce je osetilo iskrenost njenih molitvi i otvorilo im vratnice podsvesti, gde su, kao u istinskom stvaralačkom mediju, bile i uslišene. U trenutku kada je subjektivno spoznala svoje potrebe, njena je podsvest, na temelju zakona privlačnosti, našla pravo rešenje. Pokušajte da “što je god istinito, što je god pošteno, što je god pravedno, što je god prečisto, što je god preljubazno, što je god slavno i još ako ima koja dobrobit i ako ima koja pohvala, to mislite” (Fil. 4.8.).
KRATAK PREGLED MISLI KOJE VALJA ZAPAMTITI

• Riznica se nalazi skrivena duboko u vama. Za odgovorima na želje svoga srca tragajte unutar samih sebe.

• Velika tajna čije su rešenje posedovali značajni Ijudi svih epoha leži u njihovoj sposobnosti da otkriju i oslobode sile sopstvene podsvesti. I vi ste u stanju da učinite to isto.

• Podsvest zna odgovore na sva pitanja. Ukoliko, neposredno pre nego što ćete pasti u san, svojoj podsvesti saopštite, “Želim da ustanem u šest sati”, ona će vas probuditi tačno na vreme.

• Podsvest je graditelj vašeg tela i u stanju je da vas leči. Svake večeri utonite u san s mišlju o savršenom zdravlju i vaša će podsvest, kao verni sluga, izvršiti naređenje.

• Svaka misao je uzrok, a svaka osobina njena posledica.

• Želite li da napišete knjigu ili pozorišni komad, da održite uspešno predavanje, svoju želju pažljivo i s Ijubavlju saopštite podsvesti i ona će vam je uslišiti.

• Čovek je poput kapetana koji upravlja brodom. Samo ispravne zapovesti vode brod do luke, stoga i vi morate izdavati (imati prave misli i mentalne slike) svojoj podsvesti koja upravlja svim vašim iskustvima.

• Nikada ne upotrebljavajte izraze, “To je preskupo” ili “Nisam u stanju to da učinim”. Podsvest će vas uvek shvatiti ozbiljno i potruditi se da zaista ne steknete novac, odnosno ne osposobite se za ono čemu stremite. Umesto toga, govorite sebi, “U stanju sam sve da učinim uz pomoć svoje podsvesti”.

• Zakon života je zakon vere. Vera je misao koja se rađa u umu. Ne verujte u stvari koje vam nanose štetu ili bol. Verujte da je podsvest sposobna da vas leči, nadahnjuje, snaži i vodi u bolju budućnost. Uspeh u životu upravo je srazmeran veri u uspeh.

• Promenite li svoje misli, promenićete svoju sudbinu.

ASTROLOGIJA, TAROT TUMAČENJE I NUMEROLOGIJA telefonom

(Direktan poziv dodirom na broj telefona)

SRBIJA

120 RSD

HRVATSKA

0,46 EUR

0,63 EUR

ŠVAJCARSKA

1,99 CHF

AUSTRIJA

1,55 EUR

NEMAČKA

0,79 EUR

mob. od operatera

BiH m:tel

1,4 KM

BiH BH Telekom

1,4 KM

Astro SMS

Nikada nije kasno da preuzmete stvar u svoje ruke i obratite se našem stručnom i profesionalnom astro timu za svoju ličnu astro prognozu!

Astrologija uživo

Astrologijom se jasnije sagledava pozicija u životu i životne okolnosti, što je neprocenljiva pomoć da se uspešnije funkcioniše.

Tarot online telefonom

Tarot otvaranje daje vrlo brz i jasan odgovor na konkretno postavljeno pitanje ili zamišljenu želju.

Natalne karte

Natalna karta je prikaz neba i rasporeda planeta i zvezda u trenutku našeg rođenja.

Numerologija

Vaš broj životnog puta je jedan od najuticajnijih numeroloških aspekata u okviru kompletne nauke o numerologiji.

Saznajte više o astrologiji kontaktiranjem astrologa koji će Vam pomoći da se uz razgovor, tarot i proricanje oslobodite štetne crne magije i unapredite Vaš život poznavanjem horoskopske karte.

TAROT MAJSTORI - poziv do rješenja Vašeg problema

#SIGURNO

#BRZO

#POMAŽE

ASTROLOGIJA, TAROT TUMAČENJE I NUMEROLOGIJA

(Direktan poziv dodirom na broj telefona)

SRBIJA

120 RSD

HRVATSKA

0,46 EUR

0,63 EUR

ŠVAJCARSKA

1,99 CHF

AUSTRIJA

1,55 EUR

NEMAČKA

0,79 €

mob. od operatera

BiH m:tel

1,4 KM

BiH BH Telekom

1,4 KM