Tarot centar

Eros i Psiha-Psiha je bila princeza, jedna od tri kćeri kralja sa Krita!

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email

Kada se govori o planetarnim izaslanicima, i asteroidima kao njihovim predstavnicima i onima koji rade u okviru određenih planetarnih sila, za svaku od njih može se uzeti više od jednog asteroida. Jedna planeta svojim principom nosi više različitih delova priča, različitih bića, koja negde spadaju pod njenu jurisdikciju i opisuju jednu od faseta svake od tih planeta, tako da je i uloga razumevanja asteroida upravo ona koja je dopunska za razumevanje osnovnih, glavnih arhetipova. Svaka od ovih priča se uvek može podvesti pod jednu osnovnu planetarnu prirodu koja mora da bude viđena u glavnim planetarnim crtama, međutim dobijajući informacije iz ugla asteroida svakako se dobija jedna čitava nova i specifična priča.
Za Venerine izaslanike ovoga puta izabrani su Eros i Psiha, namerno zato što su izvesno jedan bitan par koji u svačijem horoskopu nosi mogućnost da Venera kao planetarni princip, kao potreba za ljubavlju, funkcioniše unutar tog horoskopa ili samog života. Priča o Erosu i Psihi je priča o jednom božanstvu ili priča o jednoj smrtnoj ženi. Eros je Bog ljubavi, a Psiha je najlepša među smrtnicama. Priča koja postoji između njih je jedinstvena i u svakom čoveku se odvija uvek kao jedna celina koja daje put ka stvaranju onog njegovog potpunog zadovoljstva koje samo Venera zna, jer Venera je sama po sebi jedno od primarnih božanstava, ono koje je nastalo direktno od Urana, ona koja je nastala kao najglavniji i osnovni model stvaranja, stariji i od Zevsa samog, i stoga nosi onu tajnu spoja dve suprotnosti. I kada se govori o njenom cilju, on je uvek vezan za to da se nešto božansko spoji sa nečim zemaljskim. Njen cilj jeste Nebo na Zemlji. To je Venera sama po sebi. Venera u izražena jednom znači Nebo na Zemlji, i zato je ona najviši cilj od svih ciljeva. Zevs nikada nije na tom nivou na kome Venera jeste, neovisno od toga kako je u hijerarhiji on bio predstavljen i predstavljao vrhunsko božanstvo u okviru svog panteona. Venera je glavni nosilac svih zakona. Uzima se da je po dva mita koja postoje, Eros nastao direktno iz primarnog Haosa zajedno sa Geom i da je on bio onaj koji je sve primarne modele različitosti uspeo da spoji. Da je to zapravo sila ljubavi, koja je sve spojila i sve dovela u jedan red. Naravno, po drugoj, kasnijoj priči koja je definitivno važna, Eros je Afroditin ili Venerin sin koji je nastao iz njene veze sa Aresom. Svakako kada se govori o Psihi, govori se o jednoj ženi koja predstavlja prvu Erosovu ljubav i koja generalno predstavlja onu koja postaje njegova supruga. Jedan bog oženio se jednom smrtnom ženom, i doveo je među božanstva. To je svakako delo koje opisuje jedan put Venere u svačijem životu, onaj put koji može da spoji naizgled nespojive stvari, ali prva ljubav Boga ljubavi bila je jedna smrtna žena.

Najbolje je pogledati primarnu priču o Psihi. Njen glavni trenutak je onaj koji u vremenu opisuje momenat kada je viđena, i to se uzima kao njen horoskop. Ona je otkrivena 17.03.1852.godine. Ako se uzme trenutak kada se Sunce nalazilo na Ascendentu dobija se da je ona otkrivena praktički gotovo na samom stepenu Venerine egzaltacije, na 26° Riba, da je Merkur na 28° Riba i da je svakako između njih sam stepen Venerine egzaltacije.

Psiha je bila princeza, jedna od tri kćeri kralja sa Krita. Bila je najmlađa kći. Druge dve kćeri su se udale, međutim ona se nikako nije udavala, jer je bila toliko lepa da joj ni jedan princ nije prilazio kao ženi, već je doživljavao kao jedno savršenstvo, kao jedno božanstvo. Ni prinčevi, ni drugi ljudi nisu verovali u to da njoj mogu prići uopšte kao običnoj ženi, te je ona vrlo brzo stekla status utelovljene Afrodite. Afroditini hramovi su počeli da se napuštaju. Ljudi više nisu odlazili da se mole, već su dolazili u hodočašće njoj, što nju nikako nije činilo srećnom, ali naročito još manje je činilo srećnom Afroditu. Afrodita koja je bila Boginja lepote i svakako najlepša žena, osećala je ljubomoru zbog toga. Ona je iz tog razloga rekla svom sinu Erosu da je pogodi svojom strelom. Eros je imao posebne strele kojima bi izazivao taj specijalan, božanski osećaj ljubavi. Svako ko bi bio pogođen morao se zaljubiti u nekoga kako god to bilo, i šta god ta ljubav nosila nadalje. Ona će svakako nositi potrebu da se bude sa nekim, ali u zavisnosti od toga da li je neko dovoljno čist ili ne, donosiće osećanje radosti ili patnje. To je ono što ljubav uvek nosi, jer ako postoji nekakva prepreka usled potrebe da se ljudi spoje i da budu jedno, ljudi će doživljavati bol unutar određenih veza. Tako je Eros uopšte imao specijalan status među bogovima, jer je mogao svakog smrtnika, pa i bogove da navede da se zaljube u bilo koga. Tek, ona je naredila svom sinu da je pogodi strelom ljubavi, da se ona zaljubi u nekog strašno ružnog smrtnika i da prema njemu oseća ljubav, i da na taj način bude potpuno kažnjena. Na Zemlji se priča odvija tako što njen otac odlazi u proročišta i traži savet šta da uradi da se njegova ćerka uda, jer su druge dve već udate, međutim ona ima jedan čudan problem. Proročište mu govori da treba da je obuče u jednu svečanu haljinu za venčanje, i da je odvede na jednu planinu gde će se pojaviti jedan strašan ljuspasti zmaj, koji će biti njen muž i on će je uzeti. Naravno, proročanstvu niko nije mogao da se odupire, tako da je kralj, iako teška srca, morao to da uradi. On nju odvodi tamo, tek u istom trenutku, Eros koji je poslat da je pogodi strelom, da bi ona osetila ljubav prema jednom monstrumu, kada je ugleda, sam se zaljubljuje u nju. Odmah doživljava osećanje ljubavi na prvi pogled, i odlučuje da je ne pogađa tom strelom, već daje nalog jednom vetru koji tuda prolazi, a koji se zove Zafir, da je uzme i da je odnese u njegove specijalne odaje. To je bila jedna divna palata u koju je ona ušla i u kojoj su nevidljivi pomagači, nevidljive sluge, omogućavale da svaku želju koju ona ima ispune i u toj palati ona je bila potpuno kao u jednom začaranom svetu u kome je mogla odmah da ostvari sve na šta pomisli, i sve joj je išlo na ruku. Uveče bi dolazi Eros kod nje. Eros je uvek bio tu sa njom, ali ona nikada nije smela da ga vidi iz razloga koji njoj nikada nisu bili jasni. U svakom slučaju, ona je prihvatila taj dogovor da će biti sa njim, da će živeti sa njim pod uslovom da ga nikada ne vidi, da nikad ne sazna ko je on. I njoj to nije bilo previše značajno, zato što je ionako bila sva puna ljubavi i sreće i nije imala potrebu dalje da istražuje. Ipak, priča kaže, da u nekom trenutku ona počinje da biva tužna, zato što brine za svoje sestre i svoje roditelje za koje misli da su vrlo tužni, da pretpostavljaju da je ona stradala, da je negde nestala, i ona moli njega da joj omogući da dovede svoje sestre tu, da one vide kako je njoj lepo. On joj je u početku govorio da je to vrlo opasan plan, i da to nije naročito dobra ideja, ali joj na kraju ipak popušta, jer on je zaista voli. Ona dovodi sestre, koje na isti taj način kao i ona dolaze, vetar ih odnosi i donosi u te odaje. Sestre su zapanjene kako je tu lepo, kako je predivno, ali polako počinju da osećaju zavist. Između ostalog, sestre je pitaju ko je njen muž, a ona im kaže kako je to jedan divan mladić koji stalno negde lovi, i onda dolazi uveče, tako da ga iz tih razloga one ne vide. Ona ih daruje i one odlaze. Nakon izvesnog vremena, ona ponovo želi da vidi svoje sestre. Kada su došle, opet su je pitale za njega, a ona zaboravivši da im je već rekla da je njen muž mladić lovac, ovoga puta govori da je on jedan sredovečan gospodin koji se bavi trgovinom i non stop putuje po drugim zemljama, pa ga one zato ne mogu videti. Naravno, one shvataju da ona zapravo uopšte i ne zna ko je njen muž. Prilikom treće posete koju im je upriličila, one su njoj rekle da je njen muž zapravo jedan strašan zmaj, da je to jedan monstrum i da je to razlog zbog čega ona ne zna ko je on, i da ona mora da ga ubije. One nju savetuju da tokom spavanja, tokom noći uzme lampu i pogleda ga, i daju joj čak i jedan nož kojim bi ga ubila. Ona im je tom prilikom saopštila da je čak ostala u drugom stanju sa njim, i da čeka bebu i da će biti srećna. Međutim dobivši ovu informaciju i instrukciju, u njoj počinje da se rađa sumnja i uistinu te noći ona po prvi put pali lampu da bi ga videla. Kada ga je ugledala ona je shvatila da je to sam bog Eros, jer je on bio nadčovečanske lepote. On je bio potpuno otelotvorenje lepote. Ona je bila sva srećna u tom trenutku, i želeći da ga poljubi, želeći da mu priđe, kapne ulje iz lampe, padne na njega i to ga probudi, što je u tom trenutku izazvalo njegovu ljutnju usled koje je on odmah odlučio da ode, jer je ona prekršila dato obećanje. On je imao moć da leti i poleteo je, a ona mu se uhvatila za noge. On je leteo, a ona nije mogla dugo da izdrži i počela je da pada. Ipak, on je zaustavio pre samog pada i spustio je na Zemlju. Rekao joj je koliko je povređen njenim postupkom i otišao je. Ona je lutala pokušavajući da nađe izlaz. Pokušala je čak i da se ubije u jednom trenutku. Skočila je u vodu, međutim voda ju je izbacila zato što je osećala da ona voli Erosa veoma mnogo. Konačno, pitala je božanstva u mnogim hramovima, i rečeno joj je da mora da ode kod Afrodite, u njen hram, i da od nje moli oprost. Došavši kod Afrodite, zapravo, dogodila se potpuno posebna stvar, jer je to bila prva i jedina situacija u kojoj je Afrotida od Boginje ljubavi postala Boginja mržnje zbog strašne ljubomore koju je osećala prema njoj, naročito kada je shvatila da je ona u drugom stanju i da će sama Afrodita postati baka za koji trenutak. To je u njoj izazvalo takav bes, i takvu ljutnju, da je Afrodita nju udarala koliko god je mogla, sve dok se nije umorila. Konačno, Afrodita je rekla, da ako hoće da joj oprosti, ona mora da ispuni tri zadatka. Prvi zadatak je bio, da do večeri razdeli sa jedne gomile na kojoj su se nalazili pšenica, ječam, mak, pasulj, sočivo, pet, šest različitih stvari. Ukoliko to ne uspe da učini, umreće. Njoj su pomogli u tome mravi, kako kaže priča, i uspela je. Drugi zadatak je bio, da nađe niti zlatnog runa od divljih ovaca koje su bile preko jedne reke koju je ona morala da pređe. Ta reka je bila dosta neprohodna, ali tu joj je pomogla trska, koja joj je omogućavala da kad god ovce prolaze, da se za nju zakači runo i kad su ovce zaspale, ona je to pokupila, i ispunila i drugi zadatak. Treći zadatak bio je da uzme vodu sa jednog izvora koji zmajevi čuvaju i kome je gotovo nemoguće prići, ali tu joj je pomogao Zevsov orao, jer je Zevs bio dužan Erosu jednu uslugu i Eros je zamolio Zevsa da joj pomogne u tome, jer je Eros nju voleo, pored svega. Tako je ona ispunila sva tri zadatka. Međutim, Afrodita je to priznala, ali joj je rekla da ni jedan od zadataka nije ispunila sama, već uvek uz nečiju pomoć, te da stoga mora da uradi i četvrti zadatak koji je bio gotovo nemoguć, a on je glasio, da ona mora da ode u Persefonino carstvo, dakle u podzemni svet, i da iz podzemnog sveta uzme kutiju lepote od Persefone i da joj to donese. Naravno, bilo je nemoguće ispuniti taj zadatak, jer niko nije mogao da ode u podzemni svet i da se iz njega vrati. Ko god je pokušao, uspeo je ući, ali ne bi mogao da se vrati nazad u telo, te je ona u jednom trenutku odlučila da se popne na jednu visoku kulu i da skoči, i da proba, pa šta god bude, biće. Međutim, sama kula je progovorila i otkrila joj je tajnu kako može ući u podzemni svet, da dobije od Persefone kutiju lepote, ali da nikada ne sme da otvori tu kutiju. Da tu kutiju božanske lepote mora predati Afroditi. Poslušavši to, otišla je u podzemni svet, dobila je kutiju, što je posebna priča, ali izašavši odatle, ona nije mogla da izdrži i da je ne otvori i pogleda unutra, jer je želela da stavi deo te lepote na sebe, i otvoriviši je, videla je da u njoj nema ničeg drugog osim hladnog daha smrti, koji ju je odmah bacio u duboki san. I tako je Afrodita mislila da se konačno rešila Psihe, i da ona više nije među živima. Međutim, Eros, koga je prošla ljutnja i povređenost, dolazi do nje, ubada je strelom ljubavi koja predstavlja tu primarnu silu odakle sve stvari nastaju. Ona se budi iz tog sna i on istovremeno sa njom odlazi kod Zevsa, tražeći da Zevs odobri da se njih dvoje venčaju, a da će on Zevsu zauzvrat obezbediti da se najlepša druga smrtnica zaljubi u njega. Zevs je to prihvatio, jer je uvek imao svoje ljubavne avanture, i oni su se, kako kaže priča venčali i Afrodita je konačno u tom trenutku, u tom činu njihovog venčanja oprostila, tako da je Psiha postala žena Erosova i stekla je status nebeskog sveta. Dakle, od jedne smrtne žene postala je besmrtna.

Psiha inače na grčkom znači Duša i čitava nauka o psihi ili o duši se zove psihologija, i upravo izučava ovaj fenomen koji je vezan za tajnu ljudske duše, koja ima vrlo slojevite priče, ali koja je uvek vezana za to da su Eros i Psiha zajedno, da su jedan božanski deo. Eros predstavlja Boga ljubavi, ali svakako Boga svake strasti, žudnje, svih onih iskustava koje ljudi doživljavaju kao potrebu da budu jedno sa drugim. Predstavlja tu primarnu silu koja jeste božanska, koju psiha čovekova uvek traži, jer je osnova svekolike psihologije uvek vezana za primarnu potrebu psihe da pronađe taj ključni lepak univerzuma, ono što sve povezuje, što jeste Eros. Tu ljubav koja je jedan božanski nektar koji svugde prolazi.

Psiha je Duša, jer Psiha mora predstavljati tu dušu čovekovu koja ima potrebu da postane ono božanstvo koje nosi Venera, koje predstavlja sliku boginje. Svaki odnos koji bi bio izražen na loš način između Meseca i Venere, biće arhetip koji postoji između žene i devojke, ili između jedne devojke i majke njenog izabranika, ali taj sukob između Meseca i Venere ili Meseca koji bi hteo da ima više od zemaljskih potreba koje su pre svega potreba za sigurnošću, da ima one božanske moći zadovoljstva koje nudi Venera, svakako je Eros. Ovaj njihov odnos može da se posmatra kroz vrlo specifičan uglovni odnos koji postoji između Psihe i same Venere, i ovde se vidi da je taj uglovni odnos gotovo 120°, tačnije, nešto manje, oko 112°, ali je nakon nekog vremena u trigonu i kao što priča kaže, konačno Psiha i Venera kao Afrodita, nalaze svoje zajedničko mesto.
Psiha dolazi do jednog ispunjenja. Postoji mogućnost da se ispuni jedno božansko ushićenje, zbog koga je vredelo živeti i prolaziti sve to, ali ako se gleda dispozitor Psihe što je Sunce i odnos sa samom Venerom, može se videti da koliko god da je ovde odnos između Plutona i Psihe skoro 120°, tačnije 118° što daje tom delu dobar ishod, vidi se da je između Sunca i Venera taj odnos tačno 39°.
Zanimljivo je ovo pratiti. Prateći kako se postiže odnos u kome će Psiha dostići sklad sa Afroditom, što će biti konačni test njene mogućnosti da uđe u to božansko kraljevstvo koji je ovde izraženo uglovnim odnosom između same Psihe u trenutku otkrića i Plutona, može se videti da je Psiha preko dispozitora sa samom Afroditom u odnosu od 39°, i ukoliko bi se to pomnožilo 3 puta, baš kao što je od nje bilo zahtevano da uradi 3 određena zadatka, dobio bi se iznos od 118°, odnosno 39,33333…… pomnožen sa 3 daje tačno iznos ovog uglovnog odnosa. Suština je, da je veza koja postoji između ljudske psihe i one koja je božanska po svojoj prirodi, zasnovana na tri određena zadatka koja natus mora proći u suštini uvek u tri života, i svaka prava ljubavna priča koja mu daje mogućnost da uđe u svoje ispunjenje, u svoju potpunu priču punog zadovoljstva, punog ispunjenja, zahteva da to radi sa jednom osobom tri puta i da prilikom toga uvek ima taj model vere koji će uvek postojati kao glavna nit koja ih spaja. Tri puta mora proći jednu vezu. Tri puta mora biti sa jednom istom osobom u tri različita života, i kada ispuni taj zadatak može da doživi potpuno zadovoljstvo koje samo Eros može da donese, jer ključna veza koja spaja dve osobe, nikada nije bila njihova intelektualna kompatibilnost. To je najmanji deo. Ključna veza je erotska veza. Ono što dve osobe spaja i što ih čini da su potpuno jedno, je nesvesni kod tog božanskog privlačenja, koje je Eros. To je ljubav, to je strast i to nosi u sebi tajnu vezu jednog poverenja. Naravno, samo ukoliko psiha čovekova može da izgradi tu sposobnost da bude bezazlena, da obezbedi određene tačke kojih se mora pridržavati a koje su uvek vezane za tajnu, jer čovek mora imati jednu tajnu prema onome koga voli. Tajnu koja postoji samo između ta dva bića kao tajni odnos, kao tajni dogovor, kao tajna stvar koje će se pridržavati, ne zato što je razumeju, nego zato što veruju, i što vole. Te stvari će uvek pratiti jednu vezu koja ima tendenciju da postane potpuno božanska i da čoveku da oslobođenje. Kao što se može videti u Psihi nema ničega previše racionalnog. Psiha je jedna bajkovita priča. Psiha je priča koja svakoga kad tad vodi u svet Erosa, a to je svet Riba, to je uvek svet u kome će ono što Psiha zamisli, nevidljivi pomagači omogućiti da nastane. Ako jednom kroči u taj svet Riba, u tu čuvenu posebnu palatu, natus će imati mogućnost da svoj život učini potpuno sretnim, ali osoba sa kojom se voli je ona sa kojom mora imati tajnu. To je ključ, to je kod i ničega racionalnog tu nema.

Ovde svakako postoji još jedan deo, koji govori o tome da je uvek problem, a koji je izražen u konkretnoj tački u ženskoj genetici, koju Psiha mora da prihvati ulazeći u Erosov svet, i obrnuto. To je kao spajanje božanskog sa zemaljskim. Uvek je jedan poseban ispit da majka jedne osobe prihvati ovu drugu kao svoju, kao jedno, i da oni funkcionišu zajedno, jer se pojavljuje zavist, pojavljuje se ljubomora, pojavljuju se svi ti problemi. I to sve zna da uruši Psihu. Zna da uruši tu osnovu da se bude sretan, da se bude zaljubljen, da se bude zadovoljan. Psiha je stanje uma, stanje duše, koju natus mora da izgradi ako hoće da postane potpuno sposoban da primi taj božanski nektar, čije su moći ogromne, čija je sposobnost ne samo da daje ljubav svemu, nego da svaku stvar može da postigne. Sve što postoji unutar psihe jednog čoveka kao i ono što veruje, to može da uradi, da ostvari, da postigne. On živi onda u jednoj divnoj palati. Ali osnova te palate je ljubav. Osnova palate u Ribama je potpuno od ljubavi. Ništa drugo nije ono što daje tu moć, nego ljubav. Stoga je jedan od najvažnijih kodova koji će ići u jednom životu, potreba da odnos između dve osobe bude toliko blizak da između njih, kao prvo, postoji čarolija koja je izražena u formi tajne i da se nikada, nikome ne govori. Svako onaj ko bilo kada govori o svom partneru drugoj osobi, prijateljici, prijatelju, bilo 6 kome, u tom trenutku gubi svoju moć da tri života za redom održi tako, već ih oštećuje. Kakav god da je partner, mora da ostane u fazi intimnog, da bi se Psiha stvorila kao takva. Psiha mora da bude postavljena za Eros, jer je eros konačno uvek stvar psihe. Erotika je jednostavno psihološka stvar, i ako natus ima određenu psihu, na određeni način vezanu, postavljenu, ona bude toliko lepa i privlačna da bi je sami bogovi želeli. Tada je natus potpuno sretan. Drugim rečima, Psihu treba tumačiti kao osnovu za potpuno zadovoljstvo u zavisnosti od toga kako je ona postavljena u horoskopu ili njen dispozitor. To je prijemnik za potpuno zadovoljstvo. Ako je psiha dobro postavljena natus ima to zadovoljstvo koje mu daje ono božansko. Ona omogućava komunikaciju među ljudima na potpuno nevidljivom nivou, na potpuno telepatskom nivou. Ona omogućava da taj sinhronicitet radi. Šta je Psiha drugo, nego svaka Venera – Neptun, nego svaki Neptun u 12. kući koji je duplo pojačan, jer kao što se može videti Psiha ima Neptuna u 12. kući pa još u Ribama, pa odatle sekstil sa Venerom. I šta je drugo Psiha, nego ta sposobnost kontaktiranja sa božanskim, a ona se uvek dobija ako se određena ljubav koja je postojala kao neoštećena prenosi iz jednog života u drugi. Psiha je naglašena kod onih ljudi koji imaju tu sposobnost da u ovom životu sretnu onu osobu sa kojom su već bili, i sa kojom su imali jednu sretnu priču, i da opet budu zajedno, ali je neophodno za Psihu tri života. Iz jednog se ne može ostvariti taj ideal. On mora da prođe tri puta. To je jednostavno put.
Ono što je za psihu 39,3333… puta 3, za Erosa je 77, ali pre svega zato što ovaj broj simbolički nosi u sebi onaj odnos koji je vezan za rastojanje između asteroida Eros i asteroida Psihe u trenutku kada je Eros otkriven, jer je Psiha bila na 9° Škorpiona, Eros na 22° Vodolije, što daje 103° ili biseptil.
Dakle uglovni odnos između ova dva tela je 7 – 7. Ne 77°, nego biseptil, što je sedmina kruga, a to je odnos od 51,beskonačni decimalni zapis, jer je to Neptunovski odnos. Ako se pogleda odnos koji postoji između njega i Psihe u datom trenutku, taj odnos je vezan za ovaj biseptil, tako da kada bi se govorilo o odnosima koji pričaju o tom specijalnom, tom tajnom, tom skrivenom, tom božanskom odnosu, tom božanskom putu koji ljude povezuje, koji im daje jednu sposobnost da imaju tu začaranu ljubav, da imaju tog Neptuna puta dva, govorilo bi se o ovom vrlo malo vidljivom aspektu, biseptilu. Gde god da se on nalazi, može se posmatrati kao aspekt između Erosa i Psihe. Može se posmatrati kao onaj koji će dati jednu čarobnu priču o ljubavi, koja u sebi nosi svu čaroliju koja je neophodna da postoji, da bi jedna ljudska duša mogla da ide tim putem u kome doživljava božansko zadovoljstvo, 8 ili božansku sreću konačno. To je specifičan, tanani aspekt, između dva tela koja ovde postoje. Ako se pogledaju pozicije ovih asteroida u horoskopima određenih ljudi koji bi mogli da predstavljaju simbole određene privlačnosti, ili određene erotičnosti, uvek će se uočiti da će asteroid Eros da bude mnogo naglašeniji kao faktor svega onoga što daje jedan simbol privlačenja, nego sama Psiha, koja je zapravo osnova ljudske duše da to primi. Ali Psiha je mnogo više vezana za čovekovu prirodu Meseca, i 12. kuće i za sve one strahove, sumnje, veru ili ne, koju ona nosi, a ukoliko je natis ima jako čistu, ima sposobnost da doživi ono što sam Eros nudi kao potpunu sreću.

ASTROLOGIJA, TAROT TUMAČENJE I NUMEROLOGIJA telefonom

(Direktan poziv dodirom na broj telefona)

SRBIJA

120 RSD

HRVATSKA

0,46 EUR

0,63 EUR

ŠVAJCARSKA

1,99 CHF

AUSTRIJA

1,55 EUR

NEMAČKA

0,79 EUR

mob. od operatera

BiH m:tel

1,4 KM

BiH BH Telekom

1,4 KM

Astro SMS

Nikada nije kasno da preuzmete stvar u svoje ruke i obratite se našem stručnom i profesionalnom astro timu za svoju ličnu astro prognozu!

Astrologija uživo

Astrologijom se jasnije sagledava pozicija u životu i životne okolnosti, što je neprocenljiva pomoć da se uspešnije funkcioniše.

Tarot online telefonom

Tarot otvaranje daje vrlo brz i jasan odgovor na konkretno postavljeno pitanje ili zamišljenu želju.

Natalne karte

Natalna karta je prikaz neba i rasporeda planeta i zvezda u trenutku našeg rođenja.

Numerologija

Vaš broj životnog puta je jedan od najuticajnijih numeroloških aspekata u okviru kompletne nauke o numerologiji.

Saznajte više o astrologiji kontaktiranjem astrologa koji će Vam pomoći da se uz razgovor, tarot i proricanje oslobodite štetne crne magije i unapredite Vaš život poznavanjem horoskopske karte.

TAROT MAJSTORI - poziv do rješenja Vašeg problema

#SIGURNO

#BRZO

#POMAŽE

ASTROLOGIJA, TAROT TUMAČENJE I NUMEROLOGIJA

(Direktan poziv dodirom na broj telefona)

SRBIJA

120 RSD

HRVATSKA

0,46 EUR

0,63 EUR

ŠVAJCARSKA

1,99 CHF

AUSTRIJA

1,55 EUR

NEMAČKA

0,79 €

mob. od operatera

BiH m:tel

1,4 KM

BiH BH Telekom

1,4 KM